Premiéra Jazykových omylov v Petrovci

20.feb 2017

Premiéra Jazykových omylov v Petrovci

Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu vydala v roku 2016 knihu Jazykové omyly 2 – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, autorky Anny Horvátovej, jazykovej redaktorky uvedenej ustanovizne. Premiéra tejto publikácie bola dnes v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Petrovci.08-2017jayzkove-omyly3  

V rámci knižného večierka venovaného publikácii Jazykové omyly bolo povedané, že je kniha cenným kamienkom v zachovaní spisovnej slovenčiny nás vojvodinských Slovákov, ktorí dennodenne zápasíme s rôznými jazykovými nedopatreniami a prehreškov voči našej slovenčine máme, žiaľ, neúrekom.

08-2017jazykove-omyly2O novej publikácii NVU Hlas ľudu sa zmienil riaditeľ Samuel Žiak, ktorý sa podpisuje za vydavateľa knihy, zodpovedná redaktorka Hlasu ľudu Vladimíra Dorčová-Valtnerová a zodpovedný redaktor mládežníckeho časopisu Vzlet Stevan Lenhart, ktorý je zároveň aj recenzentom tejto publikácie. Knihu na cestu ku čitateľom príhovorom vyprevadil riaditeľ S. Žiak.

Z početných hostí knižného večierka sa prihovorili: nova úradujúca námestníčka pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny- národnostné spoločenstvá Milinka Chrťanová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, pokrajinský poslanec Pavel Surový a riaditeľ SVC Vladimír Valentík. Na pôde petrovského gymnázia v mene kolektívu GJK hostí na večierku privítala profesorka Marta Pavčoková.

V hudobnej ča08-2017jazykove-omyly4sti podujatia vystúpili: Samuel Kováč, Iveta Kováčová a Vladimír Zima.

Knižný večierok moderovali: Anna SpevákováMartina Benková a Alexandra a Marína Horvátové. Okrem vážnych slov bolo počuť i trochu žartovných úryvkov z publikácie Jazykove omyly 2.

Na záver večierka autorka Anna Horvátová poďakovala prítomným za účasť a darovala im podpísané knihy.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs