Pokrajinskí poslanci schválili založenie Rozvojovej agentúry Vojvodiny

21.feb 2017

Pokrajinskí poslanci schválili založenie Rozvojovej agentúry Vojvodiny

István Pásztor

István Pásztor

Na dnešnom zasadnutí pokrajinského parlamentu väčšinou hlasov schválili rozhodnutie o založení Rozvojovej agentúry Vojvodiny. Agentúra by podľa slov predsedu pokrajinskej vlády Igora Mirovića mala začať pôsobiť od mája.

Schváleniu tohto rozhodnutia predchádzalo schválenie návrhu o zrušení Fondu na podporu investícií vo Vojvodine, ktorý pôsobil 13 rokov.

Predseda pokrajinského Zhromaždenia István Pásztor zdôraznil, že tento fond zohral dôležitú úlohu v rozvoji Vojvodiny, kedže počas jeho fungovania bolo realizované na desiatky investícií.

Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović spôsob budúceho  fungovania agentúry oceňuje ako najtransparentnejší možný spôsob. „Budeme mať vypísané konkurzy, sekretariáty budú udeľovať nenávratné prostriedky, na celý proces bude dohliadať Zhromaždenie rozvojovej agentúry, ktoré tvorí pokrajinská vláda, a riadne ročné správy budeme zasielať kompetentným výborom a pokrajinskému Zhromaždeniu na schválenie,“ vyhlásil Mirović konštatujúc, že transparentnejší spôsob nemohol vymyslieť.

Ɖurađ Jakšić

Ɖurađ Jakšić

S predsedom vlády a predsedom zhromaždenia nesúhlasili všetci. V mene poslaneckej skupiny Demokratickej strany Nenad Borović ocenil, že je rozvoj pokrajiny viac než seriózna úloha, ktorá by nemala byť poverená iba pokrajinskou vládou. „Moc bude jednoznačne v rukách jednotlivcov z vlády a Zhromaždenie bude marginalizované,“ povedal Borović.

Igor Mirović

Igor Mirovićment

Rovnakej mienky bol aj Ɖurađ Jakšić. Podľa neho okruh pôsobnosti sa prelína s kompetenciami jednotlivých sekretariátov – pre regionálny rozvoj, poľnohospodárstvo a turizmus. Radikáli sú mienky, že občania Vojvodiny zo založenia novej agentúry nebudú mať žiadny osoh. „Známe sú nám mizerné výsledky agentúr a enormné platy zamestnaných, ktoré financovali daňoví poplatníci. V našej krajine pôsobí viac ako 200 rôznych agentúr a v prípade ich zrušenia by sa na ročnej úrovni ušetrilo viac ako 850 miliónov eur,“ skonštatoval Jakšić.

 

Mirović: Kandidát musí mať výsledky

Okrem otázok ohľadom denného programu možno vo väčšej miere sa vyskytli otázky týkajúce sa nadchádzajúcich volieb. Predseda pokrajinskej vlády povedal, že je dohovor medzi prezidentom Tomislavom Nikolićom a premiérom Aleksandrom Vučićom veľmi dobrý. „Musíme sa zhromaždiť okolo toho kandidáta, ktorý si zaslúžil kandidovať za prezidenta Srbska, ktorý má výsledky za sebou a rešpekt medzi občanmi,“ povedal Mirović. Na novinársku otázku či to znamená, že si aktuálny prezident nezaslúžil znovu kandidovať Mirović odpovedal, že aj Nikolić má výsledky, ale „výsledky, ktoré dosiahol Aleksandar Vučić, energia a popularita vedú k rozhodnutiu, aby ho strana podporila“.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs