IN MEMORIAM: Za Prof. Zuzanou Papovou (1934 – 2017)

21.feb 2017

IN MEMORIAM: Za Prof. Zuzanou Papovou (1934 – 2017)

V pondelok 20. februára t.r. vo veku 82 rokov v Padine zomrela Zuzana Papová, profesorka na dôchodku, spisovateľka, etnologička a matičiarka.

Prof. Zuzana Papová

Zuzana Papová

Zuzana Papová (rod. Lačoková) sa narodila 27. decembra 1934 v Báčskom Petrovci, kde absolvovala základné vzdelanie a učiteľskú školu. Neskoršie, ako mladá učiteľka, ktorá sa zamestnala v Základnej škole maršala Tita v Padine, vyštudovala ruský jazyk a literatúru na Filologickej fakulte v Belehrade. Celý svoj pracovný vek strávila v padinskej ZŠ, kde vychovala a vzdelala mnohé generácie žiakov, vštepila im lásku k ruštine. Dlhé roky so žiakmi nacvičovala divadelné predstavenia, prednes krásneho slova, slovenské ľudové tance, písala Letopis školy. Okrem toho, venovala sa aj rozvoju spoločenského a kultúrneho života v Padine.

V 80. rokoch minulého storočia spolupracovala s novosadskou televíziou, kde ako scenaristka a organizátorka pomáhala pri nahrávaní dokumentárnych filmov o starých zvykoch a obyčajoch v Padine. Stála pri zrode Etno domu v Padine, bola horlivá členka Matice slovenskej v Srbsku, ako členka Výkonného výboru MOMS v Padine zúčastnila sa mnohých matičných akcií. Svojou zberateľskou činnosťou ako jedna z autorou prispela k obsahu publikácie o Padine (1806 – 2006), v zborníku prác Školstvo v Padine (1806 – 2011) napísala o dejinách školstva, o školskej knižnici, svojimi zápismi obohatila dejiny detského divadla v padinskej ZŠ, písala do Padinských zvonov. V uplynulom roku Zuzana Papová spolu s Michalom Kevickým sa podieľala na zrode a koncepcii fotomonografie Padiny Okamih pre večnosť.

Na smútočnom zhromaždení, pri poslednej rozlúčke, ktorá sa včera konala v miestnostiach ZŠ maršala Tita, zazneli prejavy jej kolegov a spolupracovníkov, v ktorých vynikalo najmä úprimné a nepredstievané ocenenie jej ľudských vlastností, zberateľského a literárneho umenia, ale aj scenaristických a organizačných schopností. Učiteľka Papová bola dobrosrdečná, dávala rady, žila pre Padinu a jej Padinčanov. Pochovaná bola v utorok 21. februára na padinskom cintoríne.

Česť jej pamiatke!

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs