Ústredná oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka v Kovačici

22.feb 2017

Ústredná oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka v Kovačici

Na oslave sa prihovorila aj Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku

Na oslave sa prihovorila aj Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku

Medzinárodný deň materinského jazyka si na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti pripomíname každý rok od roku 2000. 

Včera pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka Galéria Babka v Kovačici v čele so svojim zakladateľom Pavlom Babkom a pod záštitou Vladana Vukosavljevića, ministra kultúry a informovania Republiky Srbska, Tibora Navracsicsa, člena Európskej komisie a Dagmar Repčekovej, veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbsku a Milana Garaševića, predsedu obce Kovačica, usporiadala 17. ročník kultúrnej akcie na podporu jazykovej rozmanitosti.

Bohatá výstava obrazov Panónska miniatúra v Galérii Babka i tohto roku príjemne prekvapila účastníkov oslavy Medzinárodného dňa materinského jazyka

Bohatá výstava obrazov Panónska miniatúra v Galérii Babka 

Oslava sa za prítomnosti vzácnych hostí, predstaviteľov štátnych a kultúrnych inštitúcií z domácej pôdy a zo Slovenska začala v slávnostnej sieni obce Kovačica, kde sa po uvítacich slovách hostiteľov Pavla Babku a Milana Garaševića prihovorili aj početní hostia a to predstavitelia Nacionálnej komisie Srbska pre spoluprácu s UNESCO, kabinétu ministerky bez kresla poverenej európskou integráciou, Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Strediska pre nehmotné kultúrne dedičstvo Republiky Srbska, Etnografického múzea v Belehrade, Inštitútu pre etnológiu Srbskej akadémie vedy a umenia a iní. Témou okrúhleho stola bola Kultúra a pestovanie jazyka národnostných menšín.

Momentka z príležitostného programu žiakov kovačickej ZŠ

Momentka z príležitostného programu žiakov kovačickej ZŠ

Neskoršie v Základnej škole Mladých pokolení sa usporiadala výstava žiackych prác na tému ľudového kroja a príležitostný program v jazykoch národnostných menšín, v rámci ktorého bolo prečítané aj posolstvo Iriny Bokovej, generálnej riaditeľky UNESCO.

Eva Husáriková, insitná maliarka, okrem Ceny MS za životné dielo, získala aj pamätnú mincu od predstaviteľov Národnej banky Slovenska. Na snímke E.Husáriková a M. Tkáč

Okrem Ceny MS za životné dielo, kovačická maliarka získala aj pamätnú mincu od predstaviteľov Národnej banky Slovenska. Na snímke E.Husáriková a M. Tkáč

Na záverečnom ceremoniáli v Galérii Babka, okrem výstavy obrazov Panónska miniatúra, ktorú otvorila Alena Heribanová, riaditeľka Slovenského inštitútu pre kultúru vo Viedni, sa uskutočnilo aj slávnostné udelenie Ceny za životné dielo insitnej maliarke Eve Husárikovej z Kovačice, ktoré jej odovzdal Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej na Slovensku.

V popoludňajšich hodinách hostia a účastníci program navštívili Slovenský evanjelický kostol a Spomienkový dom Martina Jonáša.

     

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs