Schválili programy práce a finančné plány

21.feb 2017

Schválili programy práce a finančné plány

OLYMPUS DIGITAL CAMERAÚstrednými bodmi rokovacieho programu dnešného zasadnutia ZO Stará Pazova boli programy práce a finančné plány ustanovizní a podnikov, ktorým zakladateľom je Obec Stará Pazova.

Schôdze sa zúčastnilo 40 výborníkov (zo 48). Keďže sa na území Staropazovskej obce konajú početné humanitárne akcie, s cieľom pomôcť v liečbe päťročnému Stojanovi Radekovi zo Starej Pazovy, Goran Jović predseda ZO vyzval všetkých výborníkov a vôbec ľudí dobrej vôle, aby sa v súlade s možnosťami zapojili do tejto svojráznej kampane. Tentoraz za rečníckou tribúnou svojej mesačnej výborníckej úhrady sa v prospech Stojanovej liečby verejne zriekol Dragan Roksandić, výborník Srbskej radikálnej strany (SRS).

Po diskusných pripomienkach na jednotlivé body, väčšinou hlasov výborníci schválili programy práce a finančné plány Národnej knižnice Dositeja Obradovića, Strediska pre kultúru Stará Pazova, Turistickej organizácie Obce Stará Pazova, Červeného kríža Stará Pazova, PU Poletarac Stará Pazova, PU Radost Nové Banovce, Domu zdravia Dr. Jovana Jovanovića Zmaja a Strediska pre sociálnu prácu.

Potrebnú zelenú dostali aj finančné plány niektorých miestnych spoločenstiev, na základe ktorých napr. do MS Nová Pazova z obecného rozpočtu pribudne 20 miliónov dinárov, do MS Golubinci 10 miliónov dinárov a do miestnych spoločenstiev Staré a Nové Banovce po 15 miliónov dinárov.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs