Prezentácia a súvaha činnosti

8.jan 2013

Minuloročnú činnosť sekcie Kultúrno-informačného strediska Kysáč prezentujú na tradičnej Novoročnej estráde, ktorá býva na sklonku roka. Tentoraz toto koncoročné a populárne podujatie bolo v sobotu 29. decembra 2012 vo veľkej sále KIS. Bolo programovo bohaté a dobre navštívené.

Vystúpili všetky sekcie: spevácka, hudobná, folklórna a divadelná. Predstavili sa ochotníci všetkých vekových kategórií, od najmladších po najstarších. Boli to Detská spevácka skupina a detské folklórne súbory Krôčik, Slniečko a Vienok; tiež vystúpenia najmladších kisovcov – sólistov. Zaspievali Andrea Miháľová, Nina Francistyová, Milan Joković, Aňa Kardelisová a Jana Ďurovková a predstavili sa i gitaristi Saša Vrška, Ivan Martiš a Peter Ďurovka. Keď ide o starších ochotníkov, tak sa o hudobné čísla postarali spevácke skupiny, a to dievčenská, mužská a ženská, ako i sólisti Vladimíra Kolárová, Juraj Kulík, Ján Francisty a dueto Ján Ravza a Anna Marčoková. V rámci tanečných bodov sa predstavil Folklórny súbor Vreteno. O to, aby sa nestriedali len spev a hudba, sa skečmi pričinili členovia Ochotníckeho divadla KIS. Orchester hral pod vedením Miloslava Kardelisa. Body zahlasovali Denisa Miháľová a Ivan Privizer.

Divadelníci sa postarali o dobrú náladu

V novoročnej gratulácii riaditeľka KIS Anna Chrťanová-Leskovac spomenula najprv vlaňajšie podujatia Ustanovizne pre kultúru, informovanie a vzdelávanie Kultúrno-informačné stredisko Kysáč: 19. Detský folklórny festival Zlatá brána, 9. Festival Zuzany Kardelisovej, 19. Kysáčsky spevník a  Novoročnú estrádu. Tiež festivaly Stretnutie v pivnickom poli a Cez Nadlak je…, na ktorých KIS mal predstaviteľov – spevákov. Pripomenula Obecnú prehliadku detských folklórnych súborov, z ktorej DFS Vienok postúpil do oblastnej, aby potom na Pokrajinskom festivale detí Vojvodiny tento detský súbor získal zlatú plaketu. Vienkari okrem toho spolu s členmi DFS Slniečko boli na zájazde v Martine. Slniečkari predstavovali KIS Kysáč na SNS v Petrovci a spestrili štefanský večierok v Kulpíne. Dievčenská, ženská a mužská spevácka skupina a Folklórny súbor Vreteno spravidla vystupujú spoločne. Na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… ženská spevácka skupina získala tretiu cenu. Všetci spoločne sa zúčastnili na Obecnej prehliadke folklóru v Novom Sade. Nasledovali hosťovania v Soľanoch a Aradáči. Ženská spevácka skupina spolu s mužskou boli na zájazde na Slovensku vo Zvolenskej Slatine a v Hontianskych Moravciach. Samostatne členky ženskej speváckej skupiny vystúpili v Báčskom Petrovci na SNS, v Ďurdeve a v Bajši. Folkloristi súboru Vreteno vystúpili aj v Novom Sade, v Čerpotoku v Rumunsku, na Predslávnosťových dňoch v Kulpíne a v Adiciach. Vedúci folklórnych súborov boli na seminároch vo Vrdniku a na Slovensku, v Bratislave. Divadelníci KIS Kysáč s hrou autora Doda Gombára Hugo Karas vystúpili na festivaloch v Pivnici, na Slovensku v Novom Meste nad Váhom a v Belej Duliciach. V Kovačici na Divadelnom vavríne získali Cenu za hovorené slovo, Cenu za najlepšie stvárnenie ženskej postavy, Cenu za réžiu a Divadelný vavrín za najlepšie divadelné predstavenie, vďaka čomu sa dostali na divadelný festival Scénická žatva v Martine. Hercov k tomu angažovali ako moderátorov na Slovenských národných slávnostiach a na záverečnom programe divadelnej prehliadky 3 x Ď v Starej Pazove. Nedávno v rámci divadelnej sekcie s prácou začala divadelná dielňa pre najmladších. Riaditeľka A. Chrťanová-Leskovac spomenula činnosť Hudobnej dielne, čiže školy gitary a solfeggia, ktorá je časťou vzdelávacej zložky ustanovizne. Aj úlohu a význam Rádia Kysáč a členov redakcie, ktorí pestrým programom informatívneho, edukačného a zábavného rázu každodenne spríjemňujú chvíle poslucháčom. Nezabudla na dobrú spoluprácu KIS s Predškolskou ustanovizňou Lienka, ZŠ Ľudovíta Štúra, Miestnym spoločenstvom, MO Matice slovenskej v Kysáči, Spolkom kysáčskych žien, KUS Branka Radičevića, Galériou SND, všetkými cirkvami, združeniami a spolkami, ako aj so združením Strada z Nového Sadu, s ktorým zorganizovali podujatie Kysáč – stredisko kultúry. V roku 2012 vďaka zakladateľovi, Mestu Nový Sad, v rámci investičných aktivít zabezpečili dva milióny dinárov na rekonštrukciu elektroinštalácií v celej budove KIS.

Spomeňme na záver, že si diváci z estrády odniesli tak umelecké zážitky, ako i spomienku v tvare darčeka, o čo sa postarali ochotní sponzori.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs