Prezentovali tri absolútne čerstvé knihy

2.máj 2015

Prezentovali tri absolútne čerstvé knihy

Od minulého knižného salónu na Novosadskom veľtrhu po tento najnovší, ktorý prebiehal do 25. apríla, Slovenské vydavateľské centrum vydalo 22 kníh, z čoho už štyri v tomto roku. Práve niektoré z nich prezentovali v piatok 24. apríla. Ide najmä o knihy Čas všedný a čas sakrálny, knihu o literárnom diele Víťazoslava Hronca, ktorú zostavil Adam Svetlík, Pod klenbou básnickej tradície autora V. Hronca, zbierku poviedok Jednozubý úsmev Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej a najnovšiu knihu z produkcie SVC, fotomonografiu Môj Kysáč autora Michala Madackého.

Traja osobitne prezentovaní autori

Traja osobitne prezentovaní autori

„Prečo sme si vytypovali práve tieto knižné tituly? Samozrejme, je viacero dôvodov,“ hovorí riaditeľ SVC Vladimír Valentík. „V prvom rade, myslíme si, že dlhoročná činnosť Víťazoslava Hronca si zasluhuje osobitnú pozornosť aj na knižnom salóne, a preto sme predstavili jednu jeho knihu a jednu o ňom. Medzi prezentovanými knihami sa našla aj kniha Jednozubý úsmev, ktorú sme skutočne hodne prezentovali v našich prostrediach. Táto kniha je dôkazom, že ak sa novým autorom venuje patričná pozornosť, ich prvotiny môžu skutočne dobre zabodovať u čitateľov. Tretia a asi aj najdôležitejšia vec v rámci tejto prezentácie bolo spoločné vydanie knihy Môj Kysáč. Je to spoveď fotografa Michala Madackého svojmu rodisku. Roky zhromažďoval fotografie, ktoré napokon zahrnul v monografii. Bolo nám cťou, že sme sa spolu s Galériou SND v Kysáči podpísali pod túto knihu,“ povedal V. Valentík.

Nemohli sme si ale nevšimnúť, že návštevníkov na salóne bolo menej než obvykle. Potvrdil nám to aj pán Valentík. „Veľtrh bol dobre zorganizovaný. Pokrajinský sekretariát pre kultúru a informovanie v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá znovu dali svoje maximum, aby boli menšinové vydavateľstvá čím lepšie prezentované. Avšak aj napriek tomu, že vstup na knižný salón bol zdarma, v porovnaní s minulými rokmi návšteva bola veľmi, veľmi skromná. Mám pocit, že veľká snaha vydavateľov prezentovať sa na salóne nemala adekvátny ohlas vo verejnosti. Príčinu môžeme hľadať možno v celkovej hospodárskej situácii, možno aj v nie najlepšom marketingu samotného salónu. Avšak spokojný som, ako prebiehali naše prezentácie a moja spokojnosť je o to väčšia, keďže sme prezentovali tri celkom nové vydania – Monografiu Márie Gaškovej, zborník prác 150 rokov slovenských novín a časopisov v Srbsku a 70 rokov Hlasu ľudu, ako aj fotomonografiu Môj Kysáč,“ uzavrel.

                                                                                                                                                          Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs