3. mája si pripomíname Svetový deň slobody médií

2.máj 2015

3. mája si pripomíname Svetový deň slobody médií

Foto: www.wikimedia.org

Foto: www.wikimedia.org

Tohtoročný Svetový deň slobody médií, ktorý si pripomíname 3. mája, srbské,a tým aj slovenské vojvodinské médiá, oslávia (asi) neslávne.

Podľa výročnej správy medzinárodnej mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc za rok 2014, podľa slobody médií sa Srbsko nachádza na 67. mieste, čiže v porovnaní s predchádzajúcim rokom sme “pochodovali” o 13 miest nižšie. Slobodu médií vo svete o nič lepšie nehodnotí ani najnovšia správa americkej organizácie Freedom house. Podľa ich správy, Srbsko je v rangu “čiastočne slobodných” médií, ale zaznamenáva pád v poradovníku hodnotených 199 krajín a územé – s Chorvátskom a Indiou delí 80. miesto.

Pripomínajúc, že právo na slobodné informovanie je občianske právo a záväzok médií, Pokrajinský ochranca občanov vo vyhlásení pri príležitosti Svetového dňa slobody médií, okrem iného, od vlády žiada, aby vytvorila podmienky, aby novinári a médiá svoje záväzky voči občanov spĺňali slobodne a bez strachu.

Podobné si určite prajú aj všetci novinári. Aj tí, ktorí pracujú v lokálnych elektronických menšinových médiách, ktorí však k tejto žiadosti pripisujú ešte jednu, životnejšiu, ktorú by sme mohli zosumarizovať do výroku: zachovajme lokálne médiá, ktoré vysielajú (aj) v slovenčine – aby sme mohli zachovať a rozvíjať slobodu médií!

Vzápätí sa však natisne otázka: kto ich vlastne zachráni, keď sa zdá, že naše relevantné inštitúcie, keď ide o proces privatizácie a hľadanie potenciálneho dobrého riešenia pre naše lokálne médiá, sa začali činiť príliš neskoro…

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs