Tanec a jeho tanečníci

30.apr 2015

Tanec a jeho tanečníci

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tanečná skupina Rozmarín na vlaňajšom vystúpení v programe Páračky

Dom kultúry 3. októbra v Kovačici je významnou kultúrnou inštitúciou  kovačických ochotníkov, ktorá vo februári t. r. oslávila svoje päťdesiate siedme výročie založenia.

Okrem Divadla VHV a vysunutého oddelenia Hudobnej školy Josifa Marinkovića v Zreňanine, pôsobí tu aj hudobno-folklórny súbor V šírom poli hruška, v rámci ktorej pracujú mužské spevácke skupiny Rovina a Boemi, ženská spevácka skupina Sláviky, ľudový orchester Rosička a tanečná skupina Rozmarín.

Po prvýkrát na javisku kovačického Domu kultúry vystúpili hruškári so spevom a tancom v roku 1963. Na tom prvom koncerte tanečníci zatancovali slovenskú besedu v tradičných krojoch. Dievčatá mali oblečené biele vyšívané oplecko, červenú sukničku, čiernu „šatku“, modrý prusliak a na hlave kvietkovaný venček. Mládenci si obliekli slovenské košele a čierne úzke nohavice. Pod taktovkou choreografa Jána Nemčeka, neskoršie Emílie Farkašovej, tancovali: Eva Hriešiková, Katarína Mlynárčeková, Eva Tomášiková, Eva Balčeková, Eva Urbanová, Ljiljana Bugarská, Anna Bulíková, Mária Pataková, Zuzana Cicková, Mária Garajová, Mária Nemčeková, Zuzana Glóziková, Pavel Čuvár, Juraj Rago, Jozef Severíny, Adam Holík, Pavel Jonáš, Pavel Králik, Ján Záhorec, Juraj Zdycha, Martin Toman, Ján Litavský, Juraj Jonáš.

Okrem tanca Beseda tanečníci predviedli i tance Na poľane, Vo vinohrade, Dievčenský tanec, Svadobný a Hoja, ďunďa, hoja. Členovia tanečnej skupiny, rovnako ako aj ostatní hruškári, vystupovali na mnohých podujatiach, prehliadkach, festivaloch, tak doma, ako i v zahraničí.

Pod strechou DK pracovala staršia a mladšia tanečná skupina Rozmarín (činná je aj podnes), ako aj najmladšia tanečná skupina Hruštička, ktorá vznikla v roku 1997. Túto skupinu tvorili žiaci 5. a 6. ročníka, ktorí vystupovali aj v mene Domu kultúry. S menami tanečných skupín sú späté mená týchto choreografov: Juraja Nemčeka, Emílie Farkašovej, Márie Garajovej, Vladka Kuraja, Pavla Tomáša, Petra Jeranta, Pavla Urbana, Miroslava Štekera, Alžbety Hriešikovej, Jána Slávika, Želka Sucháneka, Ivany Svetlíkovej.

Takmer sto ochotníkov aj dnes nacvičuje piesne a tance, a tým spôsobom pokračuje v diele tých, ktorí stáli pri zrode dnes už dobre známeho súboru V šírom poli hruška.

Anička Chalupová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs