Problémy s kvalitou vody

30.apr 2015

Problémy s kvalitou vody

Pitná voda z cisterny

Pitná voda z cisterny

Voda z miestneho vodovodu v Selenči znovu nie je vhodná na pitie a používanie v domácnosti. Toto nedávno oznámili z Verejného komunálneho podniku Tvrđava v Báči na základe výsledkov mikrobiologickej analýzy vzoriek vody z miestneho vodovodu. Potrebné analýzy vody vykonal sanitárny inšpektor, ktorý aj vydal rozhodnutie o zákaze používať vodu na pitie a iné bežné účely v domácnosti.
Robotníci verejného komunálneho podniku v nasledujúcich dňoch podnikali dôkladné opatrenia na vypláchnutie potrubia, nádrže a čerpadiel miestneho vodovodu. Zatiaľ sa to pokúsili urobiť hyperchlórovaním vody, čo znamená, že niekoľko dní voda vôbec nebola vhodná na používanie. Z verejného komunálneho podniku vyzvali občanov, aby si urobili zásoby vody na dva-tri dni, pokým nezačne hyperchlórovanie vody. Najväčšie problémy z toho mali chovatelia dobytka, ktorí denne potrebujú veľké množstvá vody.
Po realizácii nevyhnutných opatrení na údržbu miestneho vodovodu voda sa bude kontrolovať na prítomnosť mikroorganizmov a povolenie na jej používanie má svojim rozhodnutím poskytnúť príslušná inšpekcia, ktorá koná dozor nad vodovodnou sieťou.
Kým voda nebola vhodná na používanie a zodpovedajúcej kvality, občania Selenče sa pitnou vodou zásobovali z plastových nádrží, ktoré mali k dispozícii na dvoch miestach v osade.

Juraj Berédi

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs