Program základnej školy v Petrovci: humanita nadovšetko

29.apr 2018

Program základnej školy v Petrovci: humanita nadovšetko

Bohatý, pestrý a zaujímavý program pripravili žiaci a učitelia ZŠ Jána Čajaka v piatok podvečer. Žiacky kultúrno-umelecký program bol humanitárneho zamerania. Dobrovoľným príspevkom návštevníkov podujatia sa zbierali prostriedky pre sociálne ohrozené deti petrovskej školy. Že ľudia majú vypestované sociálne cítenie a chcú pomôcť napriek neblahým časom, v ktorých dnes žijeme, svedčila plná sieň Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci

Divadielko Soľ nad zlato

V mene petrovskej školy, ktorá program pripravila, sa dojímavými slovami prihovorila a prítomných uvítala učiteľka Miluška Anušiaková-Majerová. Popriala všetkým, aby z programu odišli s radosťou v očiach, s úsmevom na tvári a spokojnosťou v duši.

Deti recitovali, spievali, tancovali…

Žiacky orchester pod vedením Michala Struhára a Samuela Kováča otvoril humanitárny program a ku hre orchestra sa pripojil i žiacky chór pod vedením profesorky Marieny Stankovićovej-Krivákovej. Potom sa koleso roztočilo. Deti spievali, recitovali, vydarene zahrali aj divadielko Soľ nad zlato, tancovali ľudové tance, ale aj moderné v podaní mladých baletiek a tiež v podaní dievčenských rytmických skupín. Zahrala i gitarová skupina pod vedením Samuela Kováča. Program bol zaujímavo koncipovaný a obecenstvo sa tešilo každému bodu, v ktorom žiaci ukázali svoje hudobné, spevácke, herecké, pohybové schopnosti a talent.

Poldruhahodinovým programom obecenstvo viedli žiaci Marcela Gániová a Milan Hansman. O pestrú náplň programu a dobrú atmosféru humanitárneho podujatia sa okrem žiakov účastníkov postarali učitelia: Mariena Stankovićová-Kriváková, Samuel Kováč, Jarmila Pantelićová, Michal Struhár, Jana Gániová, Hudobná škola Josip Slavenski, Baletné štúdio Diny Miklićovej, choreografie mala na starosti Ena Entina Ducluški. Pod scenár programu sa podpísala Vesna Valihorová-Filipovićová.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs