Stavanie mája v Kysáči

30.apr 2018

Stavanie mája v Kysáči

Dnes podvečer pred Slovenským národným domom bola slávnosť stavania mája. Už štvrtýkrát sa v Kysáči podobrali pripomenúť si tento starobylí ľudový zvyk. Májové drevo najprv vyzdobili a potom za pomoci hasičov vystavali.

Organizáciu tejto udalosti mali na starosti členovia KUS Vladimíra Mičátka. Prítomným, ktorí sa aj tohto roku zoskupili v peknom počte, sa prihovoril Michal Francisty, predseda tohto spolku. Zmienil sa o tradícii stavania mája.

Odzneli i primerané verše, ktoré prečítali Anna Asodiová, Anna Legíňová a predseda Francisty. Keďže je stavanie mája tam, kde je to tradícia, zvyčajne sprevádzané spevom a tancom, aj v Kysáči sa spievalo. O to sa postarali členovia speváckej skupiny KC Kysáč.

Po samotnom čine stavania mája nasledovalo posedenie pri paprikáši, slaných a sladkých pochúťkach, občerstvujúcich nápojoch a káve. Členky sekcie ručných prác KUS Vladimíra Mičátka pripravili aj ponuku vyšívaných vecí.

Zvyky a tradície

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.

Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs