Portréty Michala Ďurovku aj v Petrovci

29.apr 2018

Portréty Michala Ďurovku aj v Petrovci

Výstava Portréty, ktorú už mali možnosť vidieť záujemcovia o tvorbu kysáčskeho akademického maliara Michala Ďurovku v Kysáči a v Kovačici od včera 28. apríla zdobí výstavné priestory Galérie Zuzky Medveďovej Múzea vojvodinských Slovákov v Petrovci. Sú tu však aj nové autorove práce, ktoré neboli na uplynulých dvoch expozíciách.  

Vladimír Valentík hovoril i o “výstavnej ofenzíve Michala Ďurovku”

Úvodom vernisáže prítomných privítala a autora výstavy Michala Ďurovku predstavila Anna Séčová-Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov. Aktuálnu výstavu predstavil Vladimír Valentík, výtvarný kritik. Zdôraznil, že ide o neobvyklú tematickú výstavu, ktorá ponúka až 220 portrétov skutočných osobností. Michal Ďurovka portréty aj maľuje, tie však budú možno motívom jeho ďalšej samostatnej výstavy, pri tejto príležitosti vystavené sú kreslené portréty. Ide o perokresby, kresby uhľom, ceruzou alebo kombináciou techník. Sú tu práce ešte z čias prijímacích skúšok na akadémiu, po tie najnovšie, ktoré nakreslil uplynulej noci.

„Výstavná ofenzíva Michala Ďurovku“

Teda po Kysáči a Kovačici, cesta tejto výstavy po Vojvodine sa končí, ale zakaždým do jej opusu pribúdali aj ďalšie portréty. Valentík sa zmienil i o neľahkom žánri, akým je vo výtvarníctve portrét. Hovoril i o Ďurovkovej toho času putovnej výstave po Slovensku Lesy a roviny. Zahrnúc do autorovej kariéry i aktuálnu vojvodinskú výstavu Portréty, tento fenomén nazval „Výstavná ofenzíva Michala Ďurovku“.

Gratulácie od kolegov i priateľov

O Michalovi ako o všestranne aktívnom Kysáčanovi a o jeho afinite k výtvarníctvu, ktoré pretrváva od malička, hovorila Mária Sláviková, maliarka a členka Výtvarného krúžku Michala Geržu v Kysáči. Výstavu slávnostne otvorila Rajna Krulj, akademická maliarka a autorova kolegyňa zo štúdií na Akadémii umení v Novom Sade. V príhovore zdôraznila, že Michal počas uplynulých 25 rokov tvorby dokázal, že rovnako ľahko môže maľovať aj abstraktné obrazy, aj krajinky, aj portréty.

Otvorenie výstavy spestril hrou na husliach mladý a nádejný hudobník Martin Ján Javorník z Kulpína. Finančne realizáciu tohto výstavného podujatia pomohli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Obec Báčsky Petrovec. O otvorenie výstavy vládol veľký záujem a ďalší záujemcovia si ju môžu pozrieť do 18. mája.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs