Udelili ceny Pro Cultura Slovaca

28.apr 2018

Udelili ceny Pro Cultura Slovaca

V Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára dnes v Báčskom Petrovci odovzdali Cenu Pro Cultura Slovaca prvým laureátom: Pavlovi Tomášovi z Kovačice, Michalovi Babiakovi zo Slovenska, pôvodom z Kulpína, Daniele Onodiovej z Maďarska a Vladimírovi Valentíkovi z Báčskeho Petrovca.

Pavel Tomáš st.

Na pôde petrovského gymnázia vzácnych hostí z Maďarska, Rumunska, Slovenska a z domova privítala riaditeľka GJK Anna Medveďová.

Spomedzi dolnozemských cien na začiatku tretieho milénia najprv vznikla Cena Ondreja Štefanka, ktorú udelili tohto roku už po desiatykrát, potom Cena Samuela Tešedíka a treťou je spoločná dolnozemská Cena Pro Cultura Slovaca vysvetlil Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, hospodár Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

Táto cena pokrýva všetky oblasti kultúry v najširšom slova zmysle okrem literatúry.

Michal Babiak

Riaditeľka  Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Chrťanová-Leskovac v mene zriaďovateľov ceny Pro Cultura Slovaca privítala menovite vzácnych vysokopostavených hostí na slávnosti v Petrovci, oslovila laureátov ocenení Pro Cultura Slovaca v roku 2018, členov poroty, kolegov a všetkých prítomných.

Pavel Hlásnik, vysvetlil, že zriaďovateľmi novej ceny dolnozemských Slovákov sú: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna vedecká spoločnosť Ivana Krasku. Cena a pamätný list sa bude udeľovať každoročne pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva, ktorý je 18. apríla.

Nositelia cien

Daniela Onodiová (vľavo)

Dnes pamätný list Pro Cultura Slovaca v roku 2018 udelili  Pavlovi Tomášovi st. zo Srbska za prínos v oblasti hudobného umenia a za činnosť vo vedení kultúrno-umeleckých telies tradičnej kultúry.

Ceny Pro Cultura Slovaca v roku 2018 udelili: docentovi doktorovi Michalovi Babiakovi, filozofie doktorovi zo Slovenska za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, za prínos v oblasti divadelného umenia a dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry a začlenenia dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí, Mr. Daniele Onodiovej z Maďarska za prínos v oblasti divadelného umenia a za úspešné riadenie kultúrnych ustanovizní, Vladimírovi Valentíkovi zo Srbska za prínos v oblasti výtvarného umenia, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry za ich prezentáciu a propagáciu. Každý z laureátov sa vyberanými slovami poďakoval za prestížnu cenu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

V programe slávnosti vystúpili huslistka Marína Cerovská z Petrovca a speváčka Anna Berédiová zo Selenče.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs