V prospech sociálne ohrozených rodín

8.nov 2013

V prospech sociálne ohrozených rodín

Vďaka programu, do ktorého je zapojená aj OOČK Petrovec a ktorý sa financuje z prostriedkov získaných z trestných činov, po prvýkrát sa organizoval odchod detí zo sociálne slabších rodín k moru. Do tohto projektu je zapojených dvanásť obcí Juhobáčskeho obvodu a medzi nimi i Báčskopetrovská obec. O týchto a ďalších aktivitách sme hovorili s tajomníčkou Červeného kríža v Petrovci Tatianou Cerovskou.

– Už tretí rok zaradom sme zaradení do programu používania prostriedkov získaných z trestných činov. Tohto roku sme dostali viacej prostriedkov ako skôr. Najprv sa tie prostriedky zhrnú v ČK Vojvodiny a potom nasleduje verejné obstarávanie a podelia sa na tých dvanásť obcí Juhobáčskeho obvodu. A tak sa nám, okrem balíčkov pre deti zo sociálne ohrozených rodín, dostali aj prostriedky na letovanie detí, čo nás nesmierne potešilo. Do strediska ČK v meste Baošići na čiernohorskom prímorí sme poslali dve skupiny detí z našej obce. Koncom júna tam pobudlo na desaťdňovom oddychu sedem detí a v auguste ešte štyri deti. Okrem oddychu a zábavy oboznamovali sa aj s prácou, pôsobením a poslaním Červeného kríža, teda zahrnuté boli i také obsahy do letovania detí. Máme presne určené kritériá, podľa ktorých sa vyberajú deti zo sociálne slabších rodín a stávajú sa užívateľmi buď darčekových balíkov, a to stravných alebo hygienických, a potom aj tohto pobytu pri mori.

Balíčky so školskými potrebami potešili žiakov (foto: z archívu OOČK B. Petrovec)

Balíčky so školskými potrebami potešili žiakov
(foto: z archívu OOČK B. Petrovec)

Po skončení letných prázdnin zo zvyšných prostriedkov zo spomenutého zdroja do ČK B. Petrovec sa dostalo 35 osožných balíčkov so školskými potrebami, medzi ktorými bola i školská taška. Dostalo ich spomenutých jedenásť žiakov, ktorí boli pri mori, a ešte aj ďalší.

– Máme veľmi dobrú spoluprácu so základnými školami na území Báčskopetrovskej obce. Vďaka tejto spolupráci sme aj urobili výber detí pre bezplatné letovanie, s ktorým v ČK Vojvodiny boli vskutku spokojní. Podmienkou bolo, aby to boli deti zo sociálne slabších rodín, aby to boli žiaci piateho a šiesteho ročníka základných škôl a aby boli pritom dobrí a usilovní žiaci. V tomto roku máme v pláne ešte prichystať takých sedemdesiat balíčkov s potravinovými článkami, ktoré tiež dáme deťom zo sociálne slabších rodín našej obce.

Ako aj každý rok, tiež v spolupráci so základnými školami a škôlkou, počas októbra a novembra ČK usporadúva podujatia Slnečná jeseň života venované starším spoluobčanom. Tohto roku budú podujatia po osadách obce usporiadané v tomto mesiaci a v programoch budú účinkovať žiaci a škôlkari z osád obce.

– Do konca kalendárneho roka nás čakajú aj aktivity okolo akcií darcovstva krvi. Budeme ich mať ešte tri. Prvá bude počas tohto mesiaca, presnejšie 21. novembra v Petrovci, a nasledujúce dve 10. decembra paralelne v Kulpíne a v Maglići. Taktiež aj na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci, s ktorým tiež dobre spolupracujeme, by sme chceli usporiadať počas tohto školského roka dve akcie darcovstva krvi. Pozoruhodnou aktivitou aj v jesennom období je i zbieranie obnoseného šatstva, o ktoré jestvuje veľký záujem.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs