Propagácia zdravého životného štýlu

8.nov 2013

Propagácia zdravého životného štýlu

Stop GMO – odkazujú najmladší Bieloblatčania

Stop GMO – odkazujú najmladší Bieloblatčania

Žiaci a kolektív Základnej školy Bratstva a jednoty v Bielom Blate vlani od Základnej školy Vuka Karadžića v Konaku prevzali zelenú štafetu, a tým aj záväzok, že vo svojom prostredí zorganizujú podujatie venované Svetovému dňu potravín (16. novembra). Základným poslaním zelenej štafety je propagácia zdravého životného štýlu, vrátane aj výroby potravín na princípoch dobrej poľnohospodárskej praxe. Tohtoročnou zelenou štafetou organizátori poukázali na čoraz väčší nedostatok potravín vo svete a v súvislosti s tým aj na skutočnosť, že čoraz viac ľudí hladuje, a že by sa tento problém mohol riešiť rovnomernejším rozvrhnutím poľnohospodárskych potenciálov. Zároveň ako nevyhnutnosť zdôraznili potrebu edukácie výrobcov, ale aj konzumentov potravín.

S touto ideou 30. októbra do Bieleho Blata zavítali žiaci a učitelia základných škôl v Konaku a Stajićeve. Na úvod podujatia žiaci bieloblatskej školy predviedli edukačné predstavenie, v ktorom osobitný dôraz položili na čoraz častejšie hrozby týkajúce sa výroby a distribúcie GM organizmov. Po tomto predstavení všetci účastníci mali príležitosť ochutnať potraviny vyrobené v bieloblatských záhradách a pripravené podľa receptárov starých mám. Neuveriteľná pestrosť jesenných plodov a zabudnutá vôňa jedál, ktoré pripravovali naše staré mamy, akoby ich vrátila do nejakej inej, omnoho krajšej doby. Na záver Bieloblatčania odovzdali Zelenú štafetu svojim rovesníkom zo Stajićeva v nádeji, že v nadchádzajúcom období efekty tohto a podobných podujatí budú čoraz viditeľnejšie, a rozišli sa s heslom Zdravé potraviny zo neznečistených polí pre zdravé telo.

M. Nedeljkov

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs