Tradičný program Slnečná jeseň života

8.nov 2013

Tradičný program Slnečná jeseň života

A1 a A2 prípravná skupina – päť- a šesťročné deti nacvičila Anna Čipkárová. Pohybová hra na pieseň Vedie, vedie, cesta nová do mestečka Poriadkova.

A1 a A2 prípravná skupina – päť- a šesťročné deti nacvičila Anna Čipkárová. Pohybová hra na pieseň Vedie, vedie, cesta nová do mestečka Poriadkova.

Mladé generácie a seniori sa aj v Hložanoch znovu stretli starší o rok práve v období, ktorým prechádzame – jeseňou. Dôvod medzigeneračného stretnutia bol tradičný program Slnečná jeseň života, kde tí mladší osobitne prejavili pozornosť a úctu tým skôr narodeným. Program v nedeľu 3. novembra v hložianskom Dome kultúry pripravili žiaci a učitelia Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v spolupráci so škôlkarmi a vychovávateľkami predškolskej ustanovizne Včielka. Úvodom sa prihovorila riaditeľka ZŠ Katarína Zimová, ktorá prítomným popriala ešte mnoho dní zrelého veku, plné vďačnosti a lásky blízkych. Na trefne upravenom javisku sa striedali pesničky a básne o jeseni, ako aj slohové práce na tému Moji starí rodičia, ktoré predviedli školáci nižších a vyšších tried hložianskej základnej školy. Aj škôlkari svojich starých rodičov a vôbec seniorov potešili tým, čo všetko sa naučili. S radosťou zaspievali, zarecitovali, ba predviedli aj divadielko. Všetkým účastníkom sa prítomní odvďačili srdečným úsmevom a potleskom, pre ktorý si nešetrili dlane. Program viedla Kristína Šranková, ktorá záverom mnohopočetným starším Hložancom v mene organizátora programu popriala, aby im jeseň života bola krásna, spokojná a slnečná.

K tomuto aj jedna poznámka, že Hložanci si uctievajú svojich starších spoluobčanov a seniorov vôbec aj rôznymi dobročinnými akciami. Naposledy Oltárny krúžok žien pôsobiaci pri SEAVC v tomto období organizuje už pravidelne zbierku obnoseného a nepotrebného šatstva, obuvi, posteľnej bielizne a suchých potravín pre užívateľov Gerontologického centra vo Futogu, ako aj svojich materiálne slabších spoluobčanov.

J. Č. Galambošová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs