Proti pripojeniu k Elektrodistribúcii Belehrad

27.máj 2015

Proti pripojeniu k Elektrodistribúcii Belehrad

 

Foto: vojvodina.gov.rs

Foto: vojvodina.gov.rs

Na utorkovom zasadnutí pokrajinského Zhromaždenia za informáciu o reštrukturalizovaní Elektrohospodárstva Srbska hlasovalo 66 poslancov. Návrhom záverov, ktoré schválili, pokrajinskí poslanci vyjadrili svoj nesúhlas s pripojením Elektrovojvodiny k Elektrodistribúcii Belehrad. Navrhujú, aby Elektrovojvodina bola jedným z operatérov na distribúciu elektrickej energie, aby aj naďalej mala status hospodárskej spoločnosti, čím by sa podľa nich umožnila kvalitnejšia a istejšia dodávka elektrickej energie, ako aj zachovanie majetku všetkých občanov Vojvodiny.

Za tieto závery hlasovali poslanci Demokratickej strany, Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny a Zväzu vojvodinských Maďarov.

Závery o reštrukturalizovaní Elektrohospodárstva Srbska prezentoval pokrajinský tajomník pre energetiku Nenad Stanković, ktorý zdôraznil, že zlikvidovaním EV budú pokrajina a jej občania poškodení. Ako povedal, to zapríčiní zmenšenie zamestnaných v pokrajine a, pravdaže, zvýšenie v Belehrade.

Rovnako sa vyjadril aj Nenad Borović, člen poslaneckej skupiny DS. Podľa neho ide o odňatie majetku od občanov Vojvodiny, ktorí desaťročia vkladali do takého vyspelého systému, akým je EV.

„Pripojenie Elektrovojvodiny k Elektrodistribúcii Belehrad nemá žiadny ekonomický základ. Týmto sa zosmiešňuje autonómia a ruší sa právna subjektivita AP Vojvodiny,“ povedal Borović. „Ak niekto chcel prispieť k rozvoju pokrajiny, tak by menej úspešné hospodárske spoločnosti pripojil k Elektrovojvodine, ktorá je bez žiadnej dilemy najúspešnejšia zo všetkých hospodárskych spoločností, ktoré sa zaoberajú distribuovaním elektrickej energie,“ vyhlásil Borović.

Na konci roka 2014 Elektrovojvodina mala prevádzkový zisk vo výške dve miliardy 328 miliónov dinárov a Elektrodistribúcia Belehrad mala stratu vo výške tri miliardy 413 miliónov dinárov. Viac je než očividné, kto dobre hospodáril a kto nie,“ povedal Borović.

Pripomenul, že ešte v roku 2012 pokrajinský parlament schválil rozhodnutie proti zrušeniu EV, ktoré vtedy podporili všetky poslanecké skupiny. Vtedy bola formovaná pracovná skupina, ktorá mala spolu s pracovnou skupinou republikovej vlády vyhľadať najlepšie riešenie pre EV a pri reštrukturalizovaní Elektrohospodárstva Srbska. Ako povedal, ani dodnes tá skupina nebola zapojená do práce a mieni, že je to rozhodnutie Srbskej pokrokovej strany, ktorá chce zmenšiť autonómiu Vojvodiny.

Predstavitelia Srbskej pokrokovej strany sa s takou konštatáciou, samozrejme, nezhodli. Šéf poslaneckej skupiny SNS Predrag Matejin povedal, že nejde o odňatie a rabovanie majetku občanov Vojvodiny, lebo sa o to, ako povedal, v predchádzajúcom období postarali práve demokrati. „Ekonomický záujem, záujem o vstup do Európskej únie, spolupráca s Medzinárodným menovým fondom si vyžaduje taký spôsob práce, aký realizuje vláda Srbska, pokým pokrajinská vláda tomu oponuje iba preto, aby získala denné politické body,“ povedal Matejin.

Poslaneckú skupinu DSS naďalej bude prezentovať iba jeden poslanec – Branisalv Ristivojević, keďže doterajší člen tejto strany Milenko Jovanov podal demisiu na všetky funkcie v Demokratickej strane Srbska.
twitt

Počas hlasovania poslanci okolo koalície SPS-PUPS-JS boli zdržaní. Ako pred začiatkom zasadnutia povedal Pavle Budakov, poslanci tejto koalície nevidia pointu hlasovať za niečo, za čo už hlasovali pred tromi rokmi. „Vtedy bolo uzavreté, že Elektrovojvodina má aj naďalej zostať ako osobitný hospodársky subjekt,“ hovorí Budakov. „Pracovná skupina vôbec neinformovala, čo podnikli, a tu spočíva celkový problém. Prečo nenavrhli, aby v prípade spoločného pôsobenia všetkých distribučných podnikov sídlo podniku bolo v Novom Sade? Elektrovojvodina by mohla dať príklad, ako elektrodistribučný podnik má hospodáriť. Oni tú šancu prepásli,“ uzavrel Pavle Budakov.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs