Po daždi kriticky v Kysáči

28.máj 2015

Po daždi kriticky v Kysáči

V chotári boli ostrovčeky vody, aj omnoho väčšie než na našej snímke

V chotári boli ostrovčeky vody, aj omnoho väčšie než na našej snímke

I keď v stredu 27. mája (keď vznikli naše fotky) situácia v Kysáči po prudkých spŕškach nebola kritická, voda predsa bola na poli, v záhradách, priekopách a pivniciach.

Madackovcom v Šafárikovej ulici voda zaplavila dvor a letnú kuchynku. V stredu čakali na pracovníkov z JKP Vodovod a kanalizácia z Nového Sadu, aby prišli vodu odčerpať

Madackovcom v Šafárikovej ulici voda zaplavila dvor a letnú kuchynku. V stredu čakali na pracovníkov z JKP Vodovod a kanalizácia z Nového Sadu, aby prišli vodu odčerpať

Ako sa však dozvedáme, v pondelok bolo najhoršie, najmä tam, kde aj v minulých rokoch. Tak napríklad na rohu ulíc Šafárikovej a Vojvodinskej voda nestačila odtekať Šafárikovou ulicou von z dediny. Z priekop sa vylievala na chodníky, na cestu, do dvorov a záhrad, takže tam od rána museli intervenovať požiarnici s čerpadlami.

Priekopy, čo vybudovali v Ulici Šafárikovej, pekne odvádzali vodu. Aj tú, čo tunajší občania čerpali z dvorov a záhrad. Niektorí to robili vo vlastnej réžii, za pomoci susedov a priateľov

Priekopy, čo vybudovali v Ulici Šafárikovej, pekne odvádzali vodu. Aj tú, čo tunajší občania čerpali z dvorov a záhrad. Niektorí to robili vo vlastnej réžii, za pomoci susedov a priateľov

Kriticky bolo aj na iných lokalitách, kde sa občania organizovali, čistili zapchaté priekopy a tak umožnili pretekanie vody. Tak bolo napríklad v uličke medzi ulicami Štefánikovou a Gombárovou, kde občania spoločne odčerpávali vodu zo záhrad, a to až dvoma pumpami.

Keď sú susedia svorní, robota sa darí. Príkladom sú títo susedovci, ktorí sa angažovali v uličke medzi Širokou (Gombárova) a Treťou (Štefánikova). Vodu zo záhrad, a to až od mostu a od Benešovej ulice, usmernili do priekopy v uličke a odtiaľ na Širokú.

Keď sú susedia svorní, robota sa darí. Príkladom sú títo susedovci, ktorí sa angažovali v uličke medzi Širokou (Gombárova) a Treťou (Štefánikova). Vodu zo záhrad, a to až od mostu a od Benešovej ulice, usmernili do priekopy v uličke a odtiaľ na Širokú.

Treba povedať, že sa táto situácia spravidla opakuje počas lejakov. Sčasti aj preto, lebo sú aj nezodpovední občania, nielen takí, čo vôbec nemajú priekopy, ale aj takí, čo si ich nečistia.

 

Elena Šranková

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs