Lahodné tóny na upokojenie duše

28.máj 2015

Lahodné tóny na upokojenie duše

Komorný zbor Musica viva z Petrovca

Komorný zbor Musica viva z Petrovca

KONCERT ZBOROV PRVÝKRÁT V RÁMCI DŇA PETROVCA

Koncert domáceho Komorného zboru Musica viva a hostí po prvýkrát za posledných 15 rokov, ako si Petrovčania stanovili miestny sviatok, bol v rámci oslavy Dňa Petrovca, a to v nedeľu 24. mája v predvečerných hodinách v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom.

Komorný zbor Základiny Stevana Sremca zo Senty

Komorný zbor Základiny Stevana Sremca zo Senty

Petrovské speváčky a speváci sa obecenstvu predstavili rôznorodým repertoárom pod dirigentskými taktovkami Marieny Stankovićovej-KrivákovejAnny Medveďovej. Zaspievali piesne – Rotovu Gloriu, Webberovu Pie Jesu, afroamerický spirituál v úprave K. A. Pollanena Every Time I Feel Spirit, časť Mokranjcovej Rukoväti č. 8, úryvok z opery Prodaná nevěsta B. Smetanu, slovenskú ľudovú pieseň v úprave Miloša Lihoveckého Žalo dievčaAmurské vlny M. Kjussa.

Huslistka Marína Cerovská

Huslistka Marína Cerovská

Na koncerte vystúpili aj sólisti huslistka Marína Cerovská, petrovská ôsmačka a žiačka 6. záverečného ročníka Základnej hudobnej školy Isidora Bajića v Novom Sade, s Meditáciami G. Foreho a klavirista, kantor a dirigent Vladimír Kováč, profesor fyziky na gymnáziu v Báčskej Palanke, zahral Chopinovu Impromptu č. 1 op. 29, As dur.

Zmiešaný Komorný zbor Základiny Stevana Sremca zo Senty, ktorý vznikol roku 2008, spieva po srbsky a maďarsky a v súčasnosti ho vedie profesorka Kinga Losoncová. Petrovskému publiku zaspievali skladby Dostojno jest A. Arhangelského, Ha folyóvíz volnék G. Ligetiho, Dodolske pesme M. Tajčevića, Con el vito R. Medinu a úpravu staromestskej skladby Ajde Jano.

Klavirista Vladimír Kováč

Klavirista Vladimír Kováč

Okrem toho, že koncert prebiehal v znamení 270. výročia príchodu Slovákov do Petrovca, ním si pripomenuli aj 15. výročie založenia Komorného zboru Musica viva. Pred koncertom komorného spevu a vážnej hudby sa prítomným prihovorila členka Rady Miestneho spoločenstva Petrovec a predsedníčka Spolku petrovských žien Mária Gašparovská a všetkým popriala skvelý umelecký zážitok.

Poďakovanie vedúcim zborov a sólistom

Poďakovanie vedúcim zborov a sólistom

Program moderovali Anna Speváková a Tatiana Cerovská. Záverom koncertu sa vedúcim zborov a sólistom zavďačili kyticami kvetov a spomienkovými diplomami.

Jaroslav Čiep

 

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs