Prvých desať rokov aj vo filme

21.mar 2013

Pri príležitosti jubilejných osláv Rádio-televízia Vojvodina v spolupráci s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny nakrútila dokumentárny film pod názvom Prvých desať rokov. Cieľom polhodinového dokumentu bolo ukázať potrebu vzniku týchto inštitúcií, konkrétnymi príkladmi vysvetliť štruktúru a priblížiť najdôležitejšie projekty rady. Dôraz sa kládol aj na projekty v menších prostrediach, kde sa vplyv NRSNM prejavil výraznejšie. Film je postavený na výpovediach predstaviteľov asociácií, fondov a inštitúcií, ktoré tesne spolupracujú s týmto orgánom samosprávy vojvodinských Slovákov alebo vznikli z jeho iniciatívy. V poslednej časti filmu je znázornená činnosť NRSNM v rámci folklórnych, divadelných a hudobných podujatí celomenšinového významu.

Film bol premiérovo vysielaný 18. januára 2013 a na ňom pracoval početný výrobný štáb. Scenár mala na starosti Anna Jašková, kým sa na hudobnej zložke filmu podieľali Ondrej Maglovský a Rastislav Srnka. Do tvorivého tímu patrili aj produkčná Anna Radanovićová, kameraman Arpad Garbac, zvukár Damir Paluška, svetlár Zoran Nježić. O grafiku sa postaral Miroslav Pavlovič, kým maximum z nakrúteného materiálu vyťažili režisérka Milica Stojanovová a strihač Boris Havran.

Polhodinový film má za úlohu priblížiť divákovi tému samosprávy a znázorniť strešnú organizáciu Slovákov v Srbsku. Pre výrobný štáb Rádio-televízie Vojvodina bolo výzvou urobiť takýto historický dokument.

Anna Funtíková,

redaktorka dokumentárneho filmu

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs