Rok v znamení jubilea NRSNM

21.mar 2013

Uplynulo 10 rokov (18. januára) od založenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ale celý rok 2013 plynie v znamení tohto pekného výročia. A plynie pracovne, lebo sa predovšetkým prihliada na zdokumentovanie prvej dekády nášho slovenského parlamentu, ale bude aj ústredná oslava. Treba spomenúť, že NRSNM je prvá zo založených menšinových rád, ktorá sa pustila do osláv jubilea. A pritom pracovne.

Našou témou v tomto čísle Hlasu ľudu vám chceme znovu pripomenúť toto výročie našej rady. Príspevky zvolené pre nasledujúce strany pochopte ako začiatok nášho sceleného prínosu k ďalšiemu zviditeľneniu práce tohto nášho zastupiteľského orgánu. Teda v jednom z budúcich čísel nasleduje pokračovanie, kde priestor dostanú ďalšie výbory NRSNM, ale i vaše mienky, ctení čitatelia, prostredníctvom ankiet v našich osadách.

A. F.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs