Snahy o podporu vo všetkých segmentoch

🕔4. apr 2013

Už od prvých dní pôsobenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Vladimír Valentík z Petrovca bol jej aktívnym členom. Stal sa prvým podpredsedom rady pre Báčku a na tomto istom poste je aj v druhom mandátnom období. K tomu už pri prvotnom plánovaní činnosti rady

Čitať viac

Rok v znamení jubilea NRSNM (2)

🕔4. apr 2013

V snahe priblížiť vám činnosť nášho svojrázneho slovenského parlamentu, a to v roku, ktorý sa nesie v znamení jeho kontinuálneho desaťročného pôsobenia, ponúkame vám ďalšie rozhovory s kompetentnými spolubesedníkmi. A je tu priestor aj na vaše mienky, ktoré sme zhrnuli do takej miniankety báčsko-banátsko-sriemskej. Keďže aj

Čitať viac

Kompetencie nie sú len na papieri

🕔4. apr 2013

O tom, do akej miery je pôsobenie NRSNM viditeľné v našich prostrediach, v ktorých oblastiach je zvlášť chvályhodné, prípadne, kde by ho bolo treba zintenzívniť, povedali nám oslovené spolubesedníčky v tejto príležitostnej ankete.   KATARÍNA MELEGOVÁ-MELICHOVÁ, členka NRSNM a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku: –

Čitať viac

Práca náročná a zodpovedná

🕔29. mar 2013

Aj keď sa zdá, že je činnosť Výboru pre úradné používanie jazyka a písma vtesnaná do úzkych rámcov, predsa tomu nie je tak. V rámci výboru pracuje šesť komisií, a to sú: Komisia pre spoluprácu s lokálnou samosprávou, Komisia pre štandardy slovenčiny pri úradnom

Čitať viac

Rok v znamení jubilea NRSNM

🕔21. mar 2013

Uplynulo 10 rokov (18. januára) od založenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ale celý rok 2013 plynie v znamení tohto pekného výročia. A plynie pracovne, lebo sa predovšetkým prihliada na zdokumentovanie prvej dekády nášho slovenského parlamentu, ale bude aj ústredná oslava. Treba

Čitať viac

Ako hodnotíte prácu NRSNM vo svojom prostredí?

🕔21. mar 2013

JÁN MAJORSKÝ, podpredseda NRSNM pre Sriem: – My staropazovskí Slováci sme hrdí na to, že sa práve prvé ustanovujúce zhromaždenie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny konalo 4. apríla 2003 u nás v Starej Pazove. Prítomnosť slovenskej Národnostnej rady v našom

Čitať viac

Ochrana a rozvíjanie menšinových mediálnych práv

🕔21. mar 2013

Pri zakladaní Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa v plnej miere akceptovala potreba po ochrane a rozvíjaní práva na médiá v materinskej reči, ako to zaručujú mnohé medzinárodné dokumenty, ktorých podpisovateľkou je naša krajina. S tým zámerom aj vznikol Výbor pre informovanie ako stále

Čitať viac

Svornosť v rozhodnutiach

🕔19. mar 2013

Predsedníčka Výkonnej rady Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Jarmila Ćendićová a člen NRSNM Pavel Rohárik sú v najvyššom zastupiteľskom orgáne Slovákov od volieb v roku 2010. Tak Kovačičanka, ako aj Padinčan sa nazdávajú, že sú prioritné práce pre NRSNM v nastávajúcom období rekonštrukcie, a

Čitať viac

Dobre, že ju máme

🕔19. mar 2013

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny už desať rokov ochraňuje záujmy Slovákov v Srbsku, a to v oblastiach významných pre národnostnú identitu každého národa. V tej priekopníckej práci bolo mnoho problémov, vyskytovali sa aj nedostatky, ale sú všade predsa dosiahnuté pozoruhodné výsledky.

Čitať viac

Mali by sme byť Slováci vždy a stále

🕔19. mar 2013

Od založenia svojrázneho parlamentu Slovákov v Srbsku v jej čele je Anna Tomanová-Makanová. Teda nielen z funkcie aj aktuálnej predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ale aj z tej ľudskej stránky mala nám čo povedať k 10. výročiu pôsobenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Pravdaže,

Čitať viac