RECENZIA: Renesancia komiksu?

13.feb 2014

RECENZIA: Renesancia komiksu?

(Dan kada je počelo leto; Komunista. Vydavateľstvo Rosencrantz, Maglić – Nový Sad 2013)

V období všeobecného poklesu nákladov (a dokonca zániku) printových médií do určitej miery prekvapuje skutočnosť, že tlačený komiks v Srbsku sa dožíva svojráznej renesancie.

Vidno to nielen zo solídneho výberu zahraničných kreslených seriálov na novinových stánkoch, ale aj z ponuky nových domácich vydavateľstiev zameraných na oblasť deviateho umenia. Jedným z takých vydavateľov je Rosencrantz z Maglića, ktorého dve aktuálne vydania máme práve pred sebou.

Autorom scenárov obidvoch albumov je Predrag Đurić, kresliarmi sú Francesco Conte a Mike Gallagher.

07komiks_DanHrdinovia komiksu pod názvom Dan kada je počelo leto sú Ajs a Krivi, dvaja tínedžeri z vojvodinského mestečka, ktorí v prvý deň letných prázdnin zažívajú celý rad dobrodružstiev. Ale nejde o idylické znázorňovanie bezstarostnej mladosti – počas deja sa totiž príjemné zážitky hrdinov prepletajú s problémami odrastania v drsnej skutočnosti týchto priestranstiev. Návšteva sálaša a opustenej chaty deda Marka, rozhovory o dievčatách, basketbal, trampoty s lokálnymi bitkármi, spoločné pozeranie pornofilmov, mládežnícka párty, skúsenosti s alkoholom a ľahkými drogami, prvé sexuálne vzťahy, nedorozumenia s rodičmi a útek z domu – sú to iba niektoré dejové body tohto 48-stranového komiksu, čo pôsobí príliš nahustene a zdá sa, že by si prirodzený vývin celého príbehu žiadal aspoň dvojnásobne viac strán. Avšak blízka tematika, Conteho kresby s množstvom detailov a kvalitná tlač sú niečo, čo by mohlo zaujať pozornosť (najmä mladších) čitateľov.

07komiks_KomunistaPodľa počtu strán rovnaký, ale tematicky celkom odlišný je komiks Komunista, ktorého dej je založený na historických okolnostiach v súvislosti s krátkodobou Srbsko-maďarskou republikou založenou roku 1921 v meste Pécs. Ústredná dejová niť sleduje príbeh mladých komunistov a milencov Alexandra a Heleny – po zániku republiky sa dostávajú do Sombora, ktorý je však primalý na ich revolučné cítenie, najmä na uspokojenie pudov vášnivej hedonistky Heleny. Alexander je veľmi vážený v revolučných kruhoch vo Viedni a v Moskve, ale realizáciu jeho plánov kazí nepokojné správanie sa manželky… Zaujímavý scenár a vynikajúce Gallagherove kresby prispievajú k priam filmovému zážitku pri čítaní tohto komiksu.

S ohľadom na to, že ide o mladé vydavateľstvo, katalóg doterajších titulov Rosencrantz je pozoruhodný (zahŕňa 8 ďalších vydaní) a jeho entuziazmus v každom prípade vítaný.

Stevan Lenhart

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs