Vydarený náukobeh šitia a strihu v Laliti

14.feb 2014

Ako je už známe, naša najznámejšia továreň na výrobu šijacích strojov „Bagat” v celej krajine usporadúva odborné 17-dňové kurzy šitia a strihu. Jej somborská filiálka v uplynulom mesiaci zorganizovala takýto náukobeh aj v Laliti.

Treba vyzdvihnúť, že záujem bol až prekvapujúco veľký. I keď sezóna poľných prác bola v plnom rozbehu, „Bagatov” náukobeh v Laliti v dňoch piateho až 22. októbra sústavne navštevovalo 52 prevažne mladších sedliackych žien a dospievajúcich dievčat. Je to najlepší dôkaz, že Laliťanky vo svojom prostredí s radosťou vítajú každú osožnú novinku, ktorá im umožňuje získať nové vedomosti.

Náukobeh v Laliti pracoval v dvoch skupinách, predpoludním a popoludní po tri a pol hodiny každý deň. Veľmi dobre ho viedla krajčírka s odbornou prednášateľskou skúškou. A desať nových „Bagatových” strojov jej pomohlo prakticky zdolať prebratú látku. Táto obsahovala dôkladné oboznámenie so strojom, ako aj podrobný výklad o strihu a šití všetkej bielizne, ženských a detských šiat, mužských košieľ a ostatných nevyhnutných vecí pre domácnosť.

„Bagatov” náukobeh v Laliti všetky poslucháčky úspešne absolvovali, o čom dostali aj zodpovedajúce písomné diplomy. Rozprávali sme sa s nimi na záverečnej oslave a všetky tvrdia, že kurz bol výborne zorganizovaný a mimoriadne užitočný. Za dvetisíc dinárov sa vraj na ňom naučili celkom dobre vystrihnúť a ušiť všetko, čo im je potrebné.

J. T.

Na začiatku „Kultúrnej jesene” v Hložanoch a Kulpíne

V rámci obecných osláv „Kultúrnej jesene” v sobotu začali oslavy i v ostatných dedinách Petrovskej obce, v Hložanoch, Kulpíne a v Maglići.

V Hložanoch oslava začala slávnostnou akadémiou, na ktorej v mene oslavného výboru hovoril Andrej Kišgeci. Akadémia bola v sobotu večer 4. októbra a okrem prejavu na programe boli i priliehavé recitácie a spevy. Recitácie zarecitovali Mária Pagáčová a Zuzana Majtánová a spievali žiaci a žiačky základnej školy. Okrem toho v rámci akadémie bol i priliehavý rozhovor medzi tajomníkom miestnej organizácie Sväzu bojovníkov Michalom Fábrym a jedným z prvobojovníkov Jurajom Korčokom-Ujkom. Rozhovor sa vzťahoval na tunajšie partizánske akcie a vzbudil nemalý záujem u obecenstva. Po akadémii bol premietaný priliehavý film.

Druhý deň osláv v Hložanoch mali večierok ľudových a zábavných piesní. Účinkovali mnohopočetní hložianski speváci a speváčky a doprevádzali ich na harmonike súdruhovia Ďurica a Báďonský. Ľudové piesne spievali: Ján Dudok, Anna Činčuráková, Vladimír Dudok, Mária Búriková a Mária Krišková a zábavné piesne interprétovali: Mária Krišková, Anna Činčuráková, Ján Dudok, Ján Parkány, Milina Liptáková, Vladimír Dudok, Mária Búriková a Alžbeta Stupavská.

Aj v Kulpíne sa zapojili do osláv „Kultúrnej jesene”, ktoré v tomto roku prebiehajú v znamení osláv 20. výročia našej revolúcie. V sobotu večer bola slávnostná Académia, na ktorej mala prejav tajomníčka mládežníckej organizácie Anna Zelenáková. V nedeľu základná škola a mládežnícka organizácia usporiadali spoločný kultúrno-umelecký večierok, v rámci ktorého najväčší záujem vzbudilo súťaženie „Ukáž, čo vieš”. Ináč Kulpín žije v slávnostnom ovzduší; dedina je okrášlená a vyčistená a cítiť slávnostnú náladu. Okrem toho Kulpínčania sa vo veľkom počte zúčastňujú i na podnikaniach v Petrovci.                                                                                         r.     

(Výber z Hlasu ľudu č. 81,

ktoré vyšlo 18. októbra 1961

v Báčskom Petrovci)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs