Sebavedomie a vlastenectvo

17.feb 2014

Sebavedomie a vlastenectvo

Zdroj: explorepahistory.com

Zdroj: explorepahistory.com

O nás Slovákoch sa všeobecne hovorí, ako o národe s malým vlasteneckým cítením a ešte menším sebavedomím. Možno aj preto sme stáročia nemali svoj vlastný štát a boli sme v silnom područí. Napriek tomu sa nestratili a vo svete sme sa dokázali vždy presadiť.

Slováci to dokázali možno práve svojou skromnosťou, pracovitosťou a húževnatosťou, talentom, umom a vzdelanosťou. Je našou povinnosťou, aby sme si osobnosti, ktoré to dokázali,  pripomínali a predkladali ich výnimočnosť verejnosti, hlavne mladej generácii, ktorej aj tieto informácie môžu pomáhať pri získavaní sebavedomia a hrdosti na svoju identitu.

V týchto dňoch si pripomíname 150. výročie svetového vynálezcu Jozefa Murgaša (17.2.1864). Už v čase absolvovania základnej školy v rodnej obci a gymnázia v Banskej Bystrici ho zaujalo maliarstvo a v rokoch 1889 – 1890 ho študoval v Budapešti.  Ďalšie štyri roky pokračoval v štúdiu v Mníchove. O elektrotechniku sa začal zaujímať na štúdiách v Ostrihome. Rodina Murgašovcov dlho čakala na narodenie svojho dieťaťa, a preto Murgašova mama na znak vďaky pri kríži sľúbila, že jej syn pôjde za kňaza. Keď mal Jozef 24 rokov, vysvätili ho za kňaza. V roku 1896 odišiel do novozaloženej baníckej obce Wilkes Barre, kde žilo 300 slovenských rodín, ktoré potrebovali kňaza.

Tu sa Murgaš začal hlbšie zaujímať o elektrotechniku. Už v roku 1903 podal vo Washingtone svoj prvý patent a o rok neskôr mu federálny úrad uznal patenty dva. Vynašiel zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a ako druhý spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. Na základe týchto patentov vznikla vo Philadelphii účastinná spoločnosť Universal Aether Telegraph co., ktorá produkovala ďalšie patenty. Vlhkomer (1907), elektrický transformátor (1907), zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn (1909), prístroj na výrobu elektrických oscilácií (1911), navijak na rybársky prút (1912), spôsob na výrobu elektrických oscilácií (1916).

V rámci bezdrôtového prenosu sa mu vôbec prvý raz podarilo v roku 1905 rádiové spojenie, ktoré medzi obcami Scrntou a Wilkes – Barre vzdialených od seba 30 km umožnilo rozhovor ich starostov, ktorí to písomne potvrdili.

V čase prvej svetovej vojny sa Murgaš angažoval pri vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov. Bol jedným zo signatárov Pittsburgskej dohody. Mal blízko aj k Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Medzi americkými Slovákmi zorganizoval zbierku jedného milióna dolárov – základný valutový fond ČSR. V roku 1920 sa Murgaš vrátil na Slovensko a mal záujem usadiť sa a vyučovať elektrotechniku. No úrady mu to neumožnili,  a tak sa vrátil spať do USA. Zomrel 11. mája 1929 vo Wilkes – Barre.

Vynálezcu bezdrôtovej telegrafie ocenil aj americký prezident Theodore Roosevelt  a vážil si ho aj sám Thomas Alva Edison. Jozef Murgaš dal svetu bezdrôtovú komunikáciu, nebyť jeho vynálezov, svet by nepoznal internet, možnosti dnešných mobilov a iných komunikačných kanálov. Preto môžeme byť právom hrdí.

 

Daniel Zemančík 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs