Zákon ako prvý rámec

18.feb 2014

Zákon ako prvý rámec

08ljuboJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: LJUBO MAĆIĆ, PREDSEDA RADY ENERGETICKEJ AGENTÚRY SRBSKA

– Ktoré sú základné energetické otázky, ktorým sa máme venovať v rámci prístupového procesu?

– Čosi sme na tomto pláne už zdolali, no zostáva nám i hodne toho, na čom sa budeme musieť angažovať v ďalších fázach rokovaní. Sú to otázky ako je rozhraničenie, rozčlenenie monopolistov od nemonopolistov, regulovanie cien v tom smere, aby speli k trhovým, účinkovanie na regionálnom trhu, nástup našich firiem na širšom trhu, voľné kolovanie energií cez hranice. Pozornosť treba upriamiť aj na reformy, ktoré v našom plynárenstve nedosiahli tempo tých v elektroenergetickom úseku. Všetko to je dôležité a bude pozorne sledované úniou, ktorá už od začiatočnej fázy bude trvať na posunoch vpred. Zákon o energetike by mal byť tým základným rámcom, v ktorom sa uvedené opatrenia budú hýbať. Zostáva nám teda dopracovať sa k lehotám, ktoré budú aj reálne, aj realizovateľné.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs