Pribudla interaktívna tabuľa

19.feb 2014

Pribudla interaktívna tabuľa

V nedávnom rozhovore s Jankom Havranom, riaditeľom staropazovskej Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, sme sa dozvedeli o početných novinkách v tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizni. Realizáciou ďalšej hodnotnej donácie Rotary klubu Clasiss Košice do školy sa dostala finančná účelová pomoc v hodnote 3 865 eur. Z týchto prostriedkov bola kúpená interaktívna tabuľa, inštalovaná wifi internetová sieť do školy, pribudlo ďalších 31 nových stoličiek (teraz sú v celej ustanovizni kompletne vymenené), dva počítačelaptop, elektrický klavír a prístroj na vytváranie svetelných efektov, ktorý sa využije napríklad počas divadelných predstavení.

Interaktívna tabuľa je moderná učebná pomôcka a podľa slov pána riaditeľa hoci predstavuje veľké nóvum v škole, už na samotnom začiatku jej použitia veľOLYMPUS DIGITAL CAMERAmi pomáha žiakom pri osvojovaní nových vedomostí. Najnovšie v každej učebni majú inštalovaný počítač s internetom, čo tiež prispieva k lepšej a kvalitnejšej výučbe. Začiatkom februára v škole vyšlo ďalšie 11. číslo Oázy a aj tentoraz v tomto žiackom časopise členovia redakcie pripravili mnoho zaujímavých tém a zaradili ich do početných rubrík: Naša tvorba, Výtvarný kútik, Škola v prírode, Poučky zo slovenčiny… Ani tohto roku v Deň sv. Valentína, v piatok 14. februára, v škole nevystal príležitostný program. Bol ďalším dôkazom, že sa pazovskí žiaci radi zúčastňujú vo výtvarných a literárnych súbehoch usporiadaných v rámci školy.

„Žiaci našej školy sa už teraz aktívne zapájajú do školských a obecných súťaží,“ doložil riaditeľ Havran s nádejou, že dosiahnu iba tie najlepšie výsledky. Táto pazovská základná škola je hostiteľkou až piatich obecných školských súťaží. Ináč vďaka iniciatíve a pomoci rodičov od prvého polroka školského roku 2013/2014 v škole je inštalovaný videodozor a s ôsmimi kamerami je kryté okolie školy, školský dvor a chodby v samotnej budove.

Žiaci tejto školy so svojimi učiteľmi pre tohtoročnú prehliadku detskej divadelnej tvorby 3 x Ď pripravujú až dve divadelné predstavenia.

 Anna Lešťanová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs