Podľa Šabića politické strany znovu porušujú zákon

18.feb 2014

Podľa Šabića politické strany znovu porušujú zákon

Zdroj: B92, Večernje novosti

Politické štáby nemajú právo zneužívať oficiálne databázy osobných údajov a využívať ich, aby sa ľahšie dostali k voličom, vyhlásil včera Rodoljub Šabić.

Rodoljub Šabić (foto: Medija centar Beograd)

Rodoljub Šabić (foto: Medija centar Beograd)

Komisár pre informácie verejného významu toto povedal v dôsledku čoraz častejších písaných pozvaní občanov na domácu adresu, aby hlasovali pre niektorú politickú stranu.

K tomu dodal, že voliči aj počas predchádzajúcich predvolebných kampaní dostávali podobné pozvania, avšak ide o to, že ak niekto zneužil svoju verejnú funkciu, aby prostredníctvom verejnej databázy získal údaje o mene, statuse a adrese občana, to sa môže považovať za trestný čin.

Na novinársku otázku ako zistiť, či ide o zneužitie funkcie a verejných údajov, Šabić odpovedal:

“Ak sa politická strana prihovára, napríklad, dôchodcovi, tehotnej žene, príslušníkovi sociálne zraniteľnej skupine, a sľubuje veci, ktoré sú späté s takým životným statusom, je očividomé, že ide o zneužitie niektorých osobných údajov. Také prípady treba overiť.”

Šabić povedal aj to, že na predchádzajúcich voľbách osobne podal niekoľko trestných prihlášok pre také zneužitie, ale bez výsledku.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs