Redukcia geometrickej krajinky akademickej grafičky Daniely Triaškovej

28.apr 2015

Redukcia geometrickej krajinky akademickej grafičky Daniely Triaškovej

Pavel Čáni hovorí o najnovšej tvorbe Daniely Triaškovej (foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Pavel Čáni hovorí o najnovšej tvorbe Daniely Triaškovej (foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Vernisážou piatej samostatnej výstavy pod názvom Grafiky a koláže, ktorá bola včera 27. apríla v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci akademická grafička Daniela Triašková verejnosti dala najavo, že jej výtvarná poetika dozrela.

Prvá školená grafická výtvárnička v slovenskej vojvodinskej komunite, keď ide o tzv. nežnejšie pohlavie, na najnovších obrazoch, ktoré sú realizované výškotlačovou technikou, redukuje krajinku, resp. rovinu, predstavujúcu jej základný námet stvárnený trojuholníkom. Ako na otváraní zdôraznil výtvarný kritik Vladimír Valentík, Triašková vo svojej vizualizácii krajinku transformovala do geometrickej abstrakcie, čiže kompozície rôznostranných trojuholníkov.

Riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni, poukazujúc na Platónove tlmočenia významu a symboliky trojuholníka ako najstaršieho geometrického obrazu, doložil, že je iba na konzumentovi, z ktorého zorného uhla bude pozorovať a vnímať odkazy Triaškovej výtvarného diela.

Pondelkové otvorenie výstavy spríjemnila huslistka Marína Cerovská a kvinteto v zložení Ľudmila Ragová, Sára Krížová, Anna Berédiová, Vladimír Pavel Žiak a Marek Franka, ktoré nacvičuje profesorka hudobnej kultúry Anna Medveďová.

Výstava potrvá do 16. mája.

V. Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs