Regionálna literárna konferencia v Novom Sade

3.sep 2016

Regionálna literárna konferencia v Novom Sade

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O prekladovej činnosti hovorili i spisovatelia

V dňoch 1. a 2. septembra v priestoroch Spomienkovej zbierky Pavla Beljanského v Novom Sade prebiehala 2. regionálna literárna konferencia. Na deviatich panelových sesiách účastníci zo Srbska, ako aj z okolitých štátov, a dokonca i z Veľkej Británie a Ameriky odborne a predovšetkým z vlastných skúseností preanalyzovali rad otázok z viacerých oblastí týkajúcich sa kníh a literatúry.

Na pranier sa dostala vydavateľská a prekladateľská činnosť, zachovávanie spomienok na velikánov kultúry, skúsenosti verejných osobností – autorov kníh, vzťah Európy k migrantskej kríze, terorizmu a Brexitu, atď.

Konferenciu otvoril Nebojša Kuzmanović, zástupca pokrajinského tajomníka pre

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O skúsenostiach verejných osobností, ktoré napísali knihy

kultúru a verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, a medzi účastníkmi boli skutoční experti, akými sú i vedúci popredných vydavateľstiev Zoran Kolundžija, Zoran Hamović, Nenad Šaponja, správkyňa hostiteľskej galerijnej inštitúcie Jasna Jovanov, spisovatelia Isidora Bjelica, Marko Vidojković, Andrija Terzić, prekladatelia Zdenka Valentová-Belićová, Anne Kathrin Godec, hudobník a knižný autor Nele Karajlić, a mnohí ďalší. Po odborných paneloch nevystali otázky návštevníkov i online záujemcov, zakaždým bola realizovaná anketa aj jej výsledky komentovali účastníci a moderátori diskusných panelov.

Prítomní sa dozvedeli, že v našej krajine treba zodpovednejšie pristupovať k výkupu knižnej produkcie od vydavateľov pre knižnice, že treba vyhľadávať spôsoby, aby sa kvalitné knihy dostali k čitateľom, že vydavateľom v Chorvátsku uľahčujú pôsobenie európske fondy, že v Nemecku sú prekladatelia rovnako uznávaní ako autori, že treba stále dbať na ochranu autorských práv, atď. Predsa teší konštatácia jedného z účastníkov, že kniha nikdy neumrie, lebo aj napriek všetkým technickým a technologickým vymoženostiam stále má a bude mať svojich konzumentov.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs