Schválené ďalšie dve listiny

5.sep 2014

Na 10. zasadnutí členovia Republikovej volebnej komisie pre voľby členov Národnostnej rady rumunskej národnostnej menšiny schválili volebnú listinu Zjednotená listina – Daniel Petrovici.

V pokračovaní zasadnutia schválili aj ďalšiu listinu – Volebná listina Bunjevcov – Mr. Suzana Kujundžić-Ostojić.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs