Schválili nový odbor na petrovskom gymnáziu

16.jún 2017

Schválili nový odbor na petrovskom gymnáziu

Gymnázium Jána Kollára V Petrovci (Foto: I. Bovdiš)

Podľa informácií koordinátorky Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlany Zolňanovej, Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci má odsúhlasený nový štvorročný spoločensko-jazykový odbor so slovenským vyučovacím jazykom.

Presnejšie, ako sa v písomnom oznámení uvádza, v telefonickom rozhovore koordinátorky Zolňanovej so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja Anamáriou Vičekovou, potvrdený bol nový odbor a 60 miest v dvoch slovenských triedach na zápis žiakov prvého ročníka na gymnáziu všeobecného typu a 30 miest v trojročnom odbore kuchárov.

Na tieto odbory sa žiaci môžu zapísať už v tomto mesiaci:

– gymnázium všeobecného typu s vyučovacím jazykom slovenským (4 roky)

–  gymnázium všeobecného typu s vyučovacím jazykom srbským (4 roky)

– gymnázium spoločensko-jazykového odboru s vyučovacím jazykom slovenským (4 roky)

– kuchár s vyučovacím jazykom slovenským (3 roky)

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs