SPL 2017: Laureátky Marína Jonášová a Hana Čížiková

17.jún 2017

SPL 2017: Laureátky Marína Jonášová a Hana Čížiková

Laureátky tohtoročnej Ceny Rozletov (zľava): Hana Čížiková a Marína Jonášová

Zľava: karikaturista Nikola Petkov a zodpovedný redaktor časopisu Vzlet Stevan Lenhart

V poradí 46. Stretnutie pod lipami sa uskutočnilo dnes v SKC P. J. Šafárika v Novom Sade. Bola to príležitosť, aby sa tu stretli mladí umelci – spisovatelia a výtvarníci a takisto, aby odmenili najlepších medzi nimi.

Komisia, ktorá hodnotila výtvarné práce uverejnené v rubrike Rozlety, pracovala v zložení Michal Ďurovka, Vladimír Valentík a Nikola Petkov. Za najlepšie vyhlásili kresby Maríny Jonášovej z Kovačice.

Predseda komisie pre výtvarné práce M. Ďurovka ohodnotil, že na prácach M. Jonášovej vidno talent, zručnosť a obrazy hýria obrazotvornosťou a farbami.

 

V ateliéri maliara P. Popa

Literárne práce Marta Součková, Ladislav Čáni a Mária Klapáková a za najlepšiu vyhlásili dobrodružno-romantickú prózu o námorníkoch Hany Čížikovej. Podľa slov predsedníčky komisie M. Součkovej Čížiková zvládla epické kategórie, tvorbu dialógov a oceniť možno aj jej zmysel pre vkreslenie atmosféry.

Okrem udelenia diplomov najlepším rozletovcom prebiehalo aj posedenie so spisovateľkou Máriou Kotvášovou-Jonášovou, s ktorou rozhovor viedla Danica Vŕbová. Tohtoročné Stretnutie pod lipami sa ukončilo na Petrovaradínskej pevnosti, presnejšie v ateliéri akademického maliara Pavla Popa, s ktorým sa účastníci stretnutia mohli porozprávať nielen o jeho tvorbe, ale maliarstve všeobecne.

Stretnutie pod lipami spoločne zorganizovali redakcia časopisu Vzlet, NVU Hlas ľudu a SKC P. J. Šafárika a podporili ho NRSNM a Mesto Nový Sad.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs