Výtvarnícky tábor pri Dunaji

17.jún 2017

Výtvarnícky tábor pri Dunaji

Dobré dojmy z dobrej práce

Príma prostredie podnetne vplývalo na umeleckú prácu

Dunaj „pod Hložanami“ bol dnes svedkom krásnej udalosti. Účastníci detského a mládežníckeho výtvarníckeho tábora namaľovali osem pekných krajiniek. Jedinečnú dielňu usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej v Hložanoch a Združenie výtvarníkov Hložianska paleta. Finančne akciu podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Okteto žiakov Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina začalo prázdniny vzletne a tvorivo. Petra Galambošová, Marína Štefanidesová, Sofia Katiaková, Anna Hrubíková, Elena Zvarcová, Ivona Galambošová, Silvia Ferková a Martin Zahorec sa nedali znechutiť silným vetriskom.

Prvýkrát spoločne v prírode

Pracovali usilovne celé tri hodiny pod odborným dozorom hložianskych výtvarníkov Miliny Balážovej, Karola Bartoša a Jána Miškovica a za asistencie Veroniky Balážovej. Prvý raz maľovali olejovými farbami a prvýkrát spoločne v prírode. Prišla sa na nich pozrieť aj učiteľka a predsedníčka MOMS Hložany Mária Bartošová Korčoková.

Mali radosť z usilovných detí: Mária Bartošová Korčoková a Karol Bartoš

Po chutnom spoločnom obede sa dohodli, že obrazy dokončia o týždeň v matičnej knižnici. Tam sa totiž stretávajú každý piatok večer o siedmej. Okrem spomenutých vo výtvarníckej dielni sa činia aj Tina Zátrochová, Ema Galambošová a Alexandra Supeková, ktoré dnes mali iné záväzky.

Dunajská krajinka, olejomaľba

Výtvarnícku dielňu odštartovali vlani, s cieľom zvýšiť počet výtvarníkov združenia Hložianske paleta. Ktoré nadväzuje na činnosť pôvodného neformálneho výtvarníckeho krúžku Pod lipami založeného roku 1994. Ten najprv pôsobil samostatne, potom striedave v rámci miestneho KOS Jednota a hložianskeho MOMS. V roku založenia usporiadal výstavu Z palety hložianskych výtvarníkov. Od jej 7. ročníka nesie názov Hložianska paleta.

Práce mladučkých výtvarníkov, ktoré vznikli v zimnom období, boli zaradené do expozície 24. ročníka výstavy Hložianska paleta. V Dome kultúry ju videli návštevníci programov počas Dňa Hložian začiatkom mája. Obrazy, ktoré vznikli dnes pri pobreží Dunaja ukážu hložianskej verejnosti na začiatku nasledujúceho školského roku a vo výhľade je aj výstava v Novom Sade.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs