Pokrajinskí poslanci dnes o financiách

16.jún 2017

Pokrajinskí poslanci dnes o financiách

V sieni pokrajinského Zhromaždenia prebieha 13. zasadnutie Zhromaždenia AP Vojvodiny, na ktorom sa najdôležitejšie body týkajú financií.

Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović

Presnejšie, ako prvý bod väčšinou hlasov schválili záverečný účet rozpočtu AP Vojvodiny za rok 2016. Za hlasovalo 72 poslancov a proti bolo 22 – poslanci Demokratickej strany, Srbskej radikálnej strany, Ligy sociálnych demokratov a hnutia Už bolo dosť! (Dosta je bilo!).

Poslanci týchto poslaneckých skupín vytýkali najmä to, že v minulom roku neboli realizované žiadne sľubované kapitálne projekty (SRS), zvýšené boli výdavky v určitých sekretariátoch za 200-300% (DS), prostriedky neboli strovené adekvátnym spôsobom (LSV) a došlo k drastickému zvýšeniu počtu zamestnaných (DJB).

V tejto chvíli poslanci rokujú o opravnom rozpočte na tento rok, ktorý vynáša viac ako 2,5 miliardy dinárov. Podľa slov predsedu pokrajinskej Vlády Igora Mirovića tieto prostriedky budú vložené najmä do lokálnym samospráv, zdravotníctva a nových objektov.

Na obnovenie dopravnej infraštruktúry bude vyčlenené zhruba 618 miliónov dinárov, 423 milióny usmernia na investície v oblasti zdravotníctva a sociálnej ochrany. Na obnovu objektov predškolských ustanovizní a základných a stredných škôl bude vyčlenené okolo 320 miliónov dinárov. Viac ako 100 miliónov bude usmernené na výstavbu Vedecko-technologického parku v Novom Sade a s 87 miliónov podporia projekt Nový Sad – Európske hlavné mesto kultúry 2021.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs