Schválili opravný rozpočet

30.jún 2018

Schválili opravný rozpočet

Včera bolo ešte jedno maratónske zasadnutia Zhromaždenia mesta Nový Sad v rámci ktorého výborníci rokovali o 77. bodoch.

Budova KC Kysáč

V stredobode pozornosti boli body týkajúce sa opravného rozpočtu na bežný rok a zmluvy o verejno-súkromnom partnerstve pre VKP Stan.

Ako povedala Aleksandra Radaková, členka Mestskej rady poverená financiami, opravným rozpočtom sa rozvrhuje o niečo viac od troch miliárd dinárov a v mestskej pokladnici je bezmála 28 miliárd dinárov. Vyše tretiny celkového rozpočtu sa plánuje stroviť na kapitálové investície.

Opoziční výborníci suficit, o ktorom sa na schôdzi rokovalo, ocharakterizovali ako výsledok neúspechu v realizovaní kapitálových projektov. Ako poznamenali, vystali veľké projekty, akými sú napríklad čistička odpadových vôd, most do Sriemskej Kamenice, výstavba škôl, škôlok, mestskej nemocnice a iných.

Na zasadnutí okrem iného schválili aj zmeny v programe práce Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie KC Kysáč na bežný rok.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs