Šíd

9.máj 2013

Na zasadnutí v stredu 24. apríla 2013 šídska Obecná rada rokovala o viacerých významných otázkach. Najprv schválila rozhodnutie o zmenách a doplnkoch štatútu Šídskej obce, ktorým sa tento akt zladí s rozhodnutím Ústavného súdu o zrušení niektorých článkov, ako aj s rozhodnutím o zakladaní miestnych spoločenstiev. V pokračovaní Obecná rada schválila rozhodnutie  o vypršaní mandátu rád miestnych spoločenstiev a o vymenovaní dočasných orgánov, ktoré budú do volieb plniť funkciu rád. Tieto dočasné orgány nebudú pracovať podľa štatútov miestnych spoločenstiev, ale podľa rozhodnutia o ich formovaní a podľa Zákona o lokálnej samospráve. Treba poznamenať, že v dvoch miestnych spoločenstvách – Šíd a Kukujevci mandát rád ešte nevypršal, takže tieto miestne spoločenstvá ešte fungujú podľa štatútov MS. Náčelník Romko Papuga vysvetlil, že predseda Zhromaždenia obce nevypísal voľby v miestnych spoločenstvách v lehote, keď sa to mohlo urobiť v súlade so štatútom obce a štatútmi miestnych spoločenstiev, pretože sa čaká zmena obecného štatútu a schválenie nového rozhodnutia o zakladaní miestnych spoločenstiev.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs