S fotoobjektívom krížom-krážom Banátom

9.máj 2013

Dlhé chladné a daždivé počasie a meškanie opravdivej jari zle vplývalo na ľudí, a preto nie náhodou mnohí s prvými peknými dňami opustili svoje príbytky a vyšli sa ohriať na jarnom slniečku. Naša tradícia nakladá, že s príchodom jari sa začína aj pravidelná jarná úprava priedomí. Tí usilovnejší si k tomu našli času aj na úpravu školských a kostolných záhrad, cintorínov, ulíc… Niektoré z tých akcií sme zaznamenali aj fotoobjektívom.

19kostolna zahradka

Členky Oltárneho krúžku žien cirkevného zboru v Hajdušici využili pekné počasie na okopávanie kvetinových záhonov v kostolnej záhrade, bielenie pňov a vysádzanie muškátov do záprahového voza, ktorý zdobí trávnik pred kostolom.

19akcia mladez

Jánošícky farár Slađan Daniel Srdić (na fotografii vpravo) spolu s  mládežníkmi upravili prázdny priestor v kostolnej záhrade. Najprv naviezli zem, potom okolo poukladali pne a vysadili ozdobné rastliny, a nakoniec sa pri svojom diele vyfotografovali.

19bbakcia

Činní boli aj členovia novozaloženého bieloblatského nezávislého mládežníckeho klubu BENOK a bieloblatskí penzisti, ktorí spojili skúsenosť a entuziazmus a spoločnými silami vybielili a orezali stromoradie sibírskych brestov v hlavnej bieloblatskej ulici.

19vysadzaju

Ku Dňu planéty Zeme žiaci bieloblatskej školy v parku pri škole vysadili stromky, ako svoj skromný príspevok k ochrane planéty, na ktorej žijeme.

19Gulas - citrony

Hajdušičan Ján Guľáš je šikovný pestovateľ citrónov. Jeho sadenice  dobre vydržali zimu a bohato urodili, ale predsa netrpezlivo čakali teplé jarné  slniečko.

19Kerdo

Bieloblatskí cirkevníci a matičiari v prvých jarných dňoch realizovali svoj dávnejší plán a k hrobu prvého bieloblatského kňaza, národného buditeľa a autora prvých bieloblatských dejín Juraja Kerďa postavili pamätník, a tak dokázali, že na svojich významných predkov nezabúdajú.

V. Hudec

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs