RIEŠILI PROBLÉM

9.máj 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

RIEŠILI PROBLÉM ATMOSFERICKEJ VODY. Po dlhšom čase Miestne spoločenstvo Šíd vyhovelo žiadosti vedenia Slovenského evanjelického cirkevného zboru týkajúcej sa riešenia viacročného problému odvádzania povrchových vôd z priestoru pred kostolom. Predseda Miestneho spoločenstva Šíd Zoran Šaponja povedal, že prostriedky na tieto účely zabezpečia z prostriedkov miestneho samozdanenia a že problém vody riešia. V týchto dňoch vidieť, že sú garády okolo kostola vyčistené a prehĺbené.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs