Šité na mieru návštevníkov

2.aug 2013

Ako je to už tradíciou, posledný júlový víkend je vyhradený na početné podujatia v Kulpíne, ktoré avizujú bohatstvo programových obsahov Slovenských národných slávností v Petrovci. Tentoraz Predslávnosťové dni v Kulpíne boli dvojdňové a prebiehali v sobotu 27. a v nedeľu 28. júla. Podujatia zaradené do programu boli rôznorodé a sledoval ich veľký počet divákov. Stredobodom kultúrnych podujatí boli obsahy, ktoré sa konali v areáli kulpínskeho kaštieľa, čiže Muzeálneho komplexu v Kulpíne. Program prebiehal za tropickej horúčavy, ktorá ustúpila iba vo večerných hodinách.

PRVÝ DEŇ PDvK

Z projekcie dokumentárneho filmu o Emilovi Klobušickom, prvom slovenskom vojvodinskom filmárovi pôvodom z Kulpína

Z projekcie dokumentárneho filmu o Emilovi Klobušickom, prvom slovenskom vojvodinskom filmárovi pôvodom z Kulpína

V sobotu 27. júla si aj návštevníci PDvK, podobne ako mládež na Kulpin feste, ktorý tiež bol toho dňa v Kulpíne, iste prišli na svoje. Úvodným podujatím PDvK bolo otvorenie 18. výstavy Výtvarnej skupiny Keby v Galérii Domu kultúry v Kulpíne. Po vystúpení speváčok Kristíny a Michaely Čiliakových za hudobného sprievodu Michala Čiliaka prítomných uvítal a Predslávnosťové dni otvoril predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža. Nasledoval príhovor vedúceho Výtvarnej skupiny Keby Vladimíra Grňu, ktorý je jej ideovým tvorcom. O vystavených obrazoch a ich autoroch hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík. V rámci tohtoročnej výstavy PDvK svoje práce vystavovali kulpínski autori: Anna Babiaková, Michal Virág, Ján Vrbovský, Vlastislav Cesnak, Vladislav Medovarský, Tatiana Podkoniaková a najmladšia z nich Blanka Gažová. Výstavu svojimi prácami obohatil Miroslav Červený z B. Petrovca. Toto vstupné podujatie otvorila predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová. V slávnostnom salóne Muzeálneho komplexu v Kulpíne potom usporiadali projekciu dokumentárneho filmu RTV Vojvodina o poprednom učiteľovi a prvom slovenskom vojvodinskom filmárovi rodom z Kulpína Emilovi Klobušickom pri príležitosti 30. výročia jeho úmrtia – autora Jána Struhára, novinára vo výslužbe, a spoluautora filmu kameramana RTV Vojvodina Jozefa Maďara. Po premietaní filmového dokumentu sa prihovorili autori filmu a z hostí K. Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, a DrSc. Ján Babiak, čestný predseda MOMS Kulpín. Program projekcie bol spestrený výstupom mladého talentovaného hudobníka Martina Jána Javorníka, ktorý zahral na husliach. Podujatie moderovala Vladimíra Dorčová-Valtnerová. V areáli Muzeálneho komplexu Spolok kulpínskych žien usporiadal tradičnú tortiádu. Na chutných tortách kulpínskych tortárok si s pôžitkom pochutnávali návštevníci.

Príjemné ovzdušie areálu kaštieľa bolo vhodné pre hostí a domácich návštevníkov galakoncertu

Príjemné ovzdušie areálu kaštieľa bolo vhodné pre hostí a domácich návštevníkov galakoncertu

Ústredným podujatím prvého dňa bol vydarený celovečerný galakoncert kultúrno-umeleckých súborov. S pestrými a temperamentnými obsahmi vystúpili: KUS Zvolen Kulpín, SUS Krajan Vojvodina a SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu. Na začiatku galakoncertu hostí a prítomných vítal predseda MOMS Kulpín P. Gaža, a potom sa prihovorili a pekný umelecký zážitok všetkým popriali predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok a predsedníčka MSS K. Melegová-Melichová. Početných divákov programom viedla Viera Dorčová-Babiaková. Obecenstvo nešetrilo dlane a tlieskalo aj páčivým šafárikovským choreografiám Jána a Ivana Slávikovcov, ako aj tým v predvedení zvolenovcov a krajanovcov choreografa Michala Čiliaka. Okrem prekrásnych tancov v podaní šikovných tanečníkov odzneli aj pesničky v predvedení speváčok: Jarmily Virágovej-Kolárovej, Anny Zorňanovej, Andrey Šimovej a tria Miliny, Michaely a Kristíny Čiliakových. Námet, réžiu a scenár galakoncertu mal na starosti M. Čiliak. Hudbu šafárikovcov viedol Jaroslav Lačok a kulpínsky orchester hral pod vedením Vladimíra Zimu a Ivana Šandora. V pivničných priestoroch pod galériou bola koštovka vín Spolku vinárov a vinohradníkov a hostia si mohli pochutnať aj na iných lahôdkach, aj na torte, ktorú pripravili kulpínske spolkárky.

Prvý deň PDvK v Kulpíne končil tanečnou zábavou. Do rána na pobavenie v príjemnom ovzduší parku kulpínskeho kaštieľa hrala skupina Maks zo Selenče.

DRUHÝ DEŇ PDvK

Temperamentne si zatancovali i krajanovci

Temperamentne si zatancovali i krajanovci

V nedeľu 28. júla predpoludňajšími príležitostnými bohoslužbami v evanjelickom kostole, ktoré viedol kulpínsky kňaz Jaroslav Javorník, začal sa druhý deň PDvK. Popoludní si diváci v Dome kultúry pozreli divadelné predstavenie Frajerčenia na Tretej ulici a svoj obdiv vyjadrili potleskom. Réžiu predstavenia, ktoré predviedol domáci divadelný súbor KUS Zvolen, podpisuje Michal Babiak. V predvečerných hodinách sa na pódiu v areáli kaštieľa vyzvŕtali kulpínske ratolesti DFS Bažalička z KUS Zvolen. Publiku predviedli svoj repertoár, v rámci ktorého zatancovali choreografie M. Čiliaka. Čerešničkou na torte bol viac ako dvojhodinový hudobno-zábavný program v podaní orchestra Rosička z Kovačice, ktorý zahral celý rad ľudových pesničiek, ako aj skladby z iných oblastí hudby. Sólovým spevom a krásnymi kovačickými krojmi divákov oduševnili speváčky Anna Zlochová, Michaela Marková, Anna Dišpiterová, Marína Zdychanová a Tereza Jonášová. Obecenstvo malo na záver tradičného matičného podujatia krásny umelecký zážitok.

V realizácii PDvK sa zúčastnili všetky kulpínske spolky, kluby a združenia, ako aj početní Kulpínčania. Celé podujatie podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vláda APV, Matica slovenská v Srbsku, Múzeum Vojvodiny – Muzeálny komplex v Kulpíne, Obec Báčsky Petrovec, Miestne spoločenstvo Kulpín a početné súkromné podniky z Kulpína.

K. Gažová

Temperamentne si zatancovali i krajanovci

Temperamentne si zatancovali i krajanovci

 V Galérii Domu kultúry v Kulpíne bola otvorená výstava Výtvarnej skupiny Keby


V Galérii Domu kultúry v Kulpíne bola otvorená výstava Výtvarnej skupiny Keby

Na záver Predslávnosťových dní odznel pôsobivý výstup kovačického orchestra Rosička

Na záver Predslávnosťových dní odznel pôsobivý výstup kovačického orchestra Rosička

Hostia zo Šafárika oduševnili divákov

Hostia zo Šafárika oduševnili divákov

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs