Škandinávsky model

1.okt 2014

Škandinávsky model

40adelicANA DELIĆOVÁ, VÝSKUMNÍČKA, IPSOS STRATEGIC MARKETING

 – Vzhľadom na to, že sú alimenty dosť skromne zastúpené  v štruktúre príjmov slobodných matiek, čo robiť, aby ich platila viac ako necelá polovica rozvedených rodičov?

–  V prvom rade si treba všímať kladné skúsenosti, príklady dobrej praxe iných. Tak niektoré krajiny, najmä tie škandinávske, tento problém riešia tak, že založili alimentačné fondy. Podstatou je, že štát pravidelne vypláca alimenty, aby následne tieto prostriedky získaval od nesvedomitého druhého rodiča, ktorý sa nezodpovedne správa k vlastným záväzkom. Je aj druhá možnosť. Napríklad, keď ten druhý partner nemá dostatok prostriedkov zaplatiť aspoň  to minimálne výživné. Vtedy tamojšie štáty na tieto účely poskytujú určitú sumu ako donáciu.

         Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs