4. Belehradské bezpečnostné fórum: Vo fókuse aj “citlivé” témy

3.okt 2014

4. Belehradské bezpečnostné fórum: Vo fókuse aj “citlivé” témy

Foto: Aleksandar Anđić, BSF

Foto: Aleksandar Anđić, BSF

4. Belehradské bezpečnostné fórum prinieslo aj zaujímavé panely, ktorých fókusom boli “citlivé” témy, akými sú prevencia konfliktov a srbsko-albánske vzťahy.

Plenárny panel pod názvom Či 1325 môže byť nový rámec: od lokálneho ku globálnemu a späť? priniesol diskusiu o tom, či sa z rezolúcie Spojených národov 1325 o rodovej rovnosti v okolnostiach ozbrojených útokov môže stať prostriedok, náčinie na prevenciu konfliktov a či môže byť kľúčovým v rozvoji bezpečnosti.

Elisabeth Nauclér, predstaviteľka fínskeho parlamentu, poukázala na to, že novozvolenú Vládu Fínska väčšinou tvoria ženy (10 žien a 7 mužov). V tom zmysle povedala, že zaoberajúc sa otázkou postavenia menšinových spoločenstiev, zvlásť rómskeho, táto krajina má vynikajúce výsledky, keď ide o integráciu Rómov prostredníctvom vzdelávania a zapájania žien do systému rozhodovania.

Na tomto paneli sa konštatovalo, že ženy neboli zapojené do rokovacieho procesu medzi Belehradom a Prištinou. Bezpečnostná politika môže byť udržateľná iba v tom prípade, ak je do procesu rozhodovania zapojená aj druhá časť populácie, čiže ženy, – odkázali na záver panelu.

Veľká diskusia sa rozprúdila aj na večernom paneli na tému Srbi a Albánci 2025 – priatelia a podpora – ako k tomu prísť?

Včera sa toto podujatie skončilo, čím sa otvorila brána piateho, jubilárneho Belehradského bezpečnostného fóra (BSF). BSF 2014 zostane v pamäti podľa toho, že spoločnou témou mnohých diskusií bola tá, že pred európskym modelom a medzinárodnými normami, ktoré sú založené na ňom, stoja veľké výzvy, akými sú nastolenie novej alebo vynovenej koncepcie a praxi.

(zdroj: Heror Media Pont, BSF)

 

Izvor: Heror Media Pont
Foto: Aleksandar Anđić / BSF 2014.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs