Skončili sa kolkárskym bálom

21.mar 2013

Minulý víkend v Športovo-rekreačnom stredisku Slávia v Kovačici usporiadali tradičný kolkársky bál.

Najlepšie ženské družstvo Annamária

Robotnícke športové hry v Kovačici majú dlhú tradíciu. Od roku 1962 kolky začali zrážať iba muži a neskoršie, od roku 1980, nepretržite sa týmto športom zaoberajú aj ženy. Dodnes sú ľudia, aktívni kolkári, účastníci robotnícko-športových hier, ktorí  dosvedčujú, že o kolkárstvo v Kovačici je záujem, že kolkárstvo v tomto prostredí pretrvá. Robotnícko-športové hry tohto roku zhromaždili dvanásť mužských tímov a desať ženských kolkárskych družstiev. Súťaž sa skončila 4. marca 2013 v Športovo-rekreačnom stredisku Slávia, keď kolkárske dráhy spustli, zostali bez kolkárov a hluku fanúšikov.

ŠRS Slávia znovu ožilo v sobotu 16. marca 2013, keď usporiadali populárny kolkársky bál, kde bola aj posledná stolička obsadená. Bolo tam ponad dvesto kolkárov a kolkárok, účastníkov RŠH, ktorí netrpezlivo očakávali vyhlásenie najlepších a udelenie odmien. V mene organizátora kolkárov privítal Želimír Hriešik, predseda Kolkárskeho klubu Slávia, ktorý po prvýkrát viedol kolkársku súťaž. Nasledovala úradná časť, v ktorej hneď na začiatku doterajšiemu predsedovi KK Slávia Jánovi Jonášovi udelili Plaketu za plnoletú (18-ročnú) nesebeckú prácu v klube.

Víťazné mužstvo KMV Fagan

Neskoršie slávnostne udelili ďakovné listy, medaily a poháre najlepším. Tohto roku v konkurencii mužov prvé miesto získal KMV Fagan (2 866 kolkov), Brázda (2 808) obsadila druhé miesto a tretie Kumovi (2 731). V súťaži žien Annamária (1 979) bola na prvom mieste, druhoumiestnená bola Mix Uvita (1 906) a Obecná správa (1 829) zakotvila na treťom mieste. V jednotliveckej konkurencii mužov Jano Tomáš zrazil najviac kolkov (539), na druhom mieste bol Janko Haviar (523) a Martin Diňa zaujal tretie miesto (484). Najúspešnejšími kolkármi Slávie sú víťaz Juraj Čerňoš (638), druhý Martin Suchánek (529) a iba o jeden kolok menej mal Miroslav Hrček (528). Na záver súťaže žien najúspešnejšia bola Ľudmila Bírešová (408), druhá bola Anna Kucháriková (380) a o jeden kolok menej mala Zuzana Tomanová (379).

V jednotliveckej súťaži žien najúspešnejšia bola Anna Bírešová (265), na druhom mieste bola Ľudmila Bírešová (255) a o dva kolky menej mala Viera Parasková (253). Aj tohto roku medzi sebou súťažili kolkári jednotlivých ulíc a diplomy sa dostali do rúk družstiev Ulice Jarmočisko a Nové námestie. Najúspešnejší pár Janko Paluška a Slaďana Sucháneková zrazil 256 kolkov, druhoumiestneným kolkárskym párom boli Nataša Špringeľová a Tomáš Šóš (254) a dvojica Katarína Čerňošová a Miroslav Hrček (249) získali tretie miesto. Najmladším pretekárom na kolkárni bol Želimír Čerňoš (14).

Kovačickí kolkári sa v spomenutú sobotu spolu s hudobníkom Jánom Petrášom zabávali až do bieleho rána a domov si odniesli neopakovateľný zážitok, na ktorý budú vždy pamätať.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs