Skúsenosti uplatnia v práci s deťmi

24.okt 2013

Skúsenosti uplatnia v práci s deťmi

Vedenie Združenia vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny sa už viac rokov činí, aby naše vychovávateľky získali čím kvalitnejšiu prax a aby prácu v škôlke čo najviac priblížili súčasným trendom. Práve preto sme oslovili predsedníčku združenia Boženu Levársku, od ktorej sme sa dozvedeli, že aj tohto leta a jesene viaceré vychovávateľky pobudli na odbornom zdokonaľovaní na Slovensku.

– Na pozvanie Slovenského výboru svetovej organizácie pre predškolskú výchovu sme sa 11. a 12. októbra zúčastnili na vedecko-odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou pod názvom Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien. Zorganizovali ju v spolupráci  s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Prešovskou univerzitou a Pedagogickou fakultou a mestom v Košiciach. Z nášho združenia sme tam boli tri predstaviteľky: psychologička Alenka Čižmanská z Nového Sadu, Ľudmila Čapandová zo Selenče a ja z Petrovca.

  Čo tvorilo náplň konferencie?

Predstaviteľky zo Srbska na konferencii v Košiciach

Predstaviteľky zo Srbska na konferencii v Košiciach

– Prvý deň odzneli slávnostné príhovory, potom sa špičkoví predstavitelia z oblasti predškolskej výchovy zmienili o tom, prečo a aké zmeny nastávajú v ich predškolskej sústave. Na druhý deň sa pokračovalo s workshopmi a panelovými diskusiami s lektormi z pedagogických fakúlt priamo v materských školách. Školitelia dopodrobna objasnili nastávajúce zmeny pri konkrétnej práci. Z piatich ponúknutých oblastí každá účastníčka si potom zvolila, kde sa zapojí. My sme si zvolili matematickú, jazykovú a hudobnú oblasť. Tu sme získali veľa konkrétnych poznatkov, ktoré môžeme uplatniť vo vlastnej práci.

Aké vlastne zmeny nastávajú na Slovensku?

– Konkrétne zmeny nastávajú v tom, že doteraz témy v práci s deťmi boli rozdelené do okruhov a teraz im je cieľom viac sa priblížiť ku škole. Nové štyri okruhy sa preformulujú do siedmich výchovno-vzdelávacích oblastí. Okruhy tam uviedli roku 2008 a teraz postupne prechádzajú na sedem oblastí. Treba pripomenúť i to, že predprimárna výchova na Slovensku je základným stupňom v školení detí.

Mohli by ste to porovnať so sústavou u nás?

– My v Srbsku máme šesť oblastí, inak sú zladené a máme inakší spôsob plánovania. Tu sú vlastne dve možnosti plánovania a realizovania programu. Samotné učiteľky si volia, ktorým spôsobom realizujú výchovno-vzdelávaciu prácu v dotyčnej skupine. Ide o tzv. A a B modely a v rámci každého z nich sú oblasti. Rozlišujú sa v tom, že je prvý viac otvorený a zacielený na zapojenie rodičov a širšej spoločnosti do priameho procesu výchovy a vzdelávania a druhý väčšmi podporuje aktivity samotných detí.

  Sú ešte nejaké novinky v združení?

– Treba pripomenúť, že v auguste sme realizovali letné pobavenie detí v Knižnici Štefana Homolu. Pomenovali sme ho Spoznávajme a objavujme svet s využitím digitálnych pomôcok a interaktívnej tabule. Mali sme tu 17 detí vo veku od 4 do 8 rokov. V tejto chvíli sa snažíme akreditovať ekologický program a prebieha aj realizácia projektov, ktoré naše združenie má schválené. V polovici októbra 12-členná skupina vychovávateliek pobudla na týždennom metodickom kurze a vzdelávacom seminári na Slovensku, v Modre. Zadovážili sme aj metodické pomôcky pre škôlky a v novembri pre naše členky chystáme jednodňový akreditovaný kurz v Petrovci. Končí sa aj lehota prihlasovania projektov, takže chystáme aj nové projekty do Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý v značnej miere podporuje prácu združenia slovenských vychovávateliek vo Vojvodine.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs