Privítali hostí z Lalite

24.okt 2013

Privítali hostí z Lalite

Z vystúpenia cirkevného spevokolu z Lalite

Z vystúpenia cirkevného spevokolu z Lalite

V slnečnú 21. nedeľu po Sv. Trojici novosadskí cirkevníci sa tešili odvetnej návšteve lalitských cirkevníkov. Príležitostné bohoslužby vykonali velebný pán Mgr. Vladimír Obšust, farár novosadský, a velebná pani Mgr. Viera Bátoriová, farárka lalitská. V druhej časti podujatia po odovzdaní darov a po spoločnom obede nasledovali príležitostné prejavy. Novosadský farár V. Obšust úvodom ozrejmil časť dejín novosadských Slovákov, ako i špecifiká cirkevného zboru. O minulosti a súčasnosti cirkevného zboru hovoril aj dozorca Ján Brtka, ktorý sa do spolkovej a neskoršie i do cirkevnej činnosti zapojil presne pred štyrmi desaťročiami, ako aj koordinátorka cirkevno-spolkového spevokolu a podpredsedníčka SKC. P. J. Šafárika Juliana Brtková a predsedníčka novosadských matičiarov Jarmila Struhárová.

Záverom návštevy novosadskí cirkevníci pre svojich hostí z Lalite usporiadali návštevu kostola na povestných Tekijách pri Sriemskych Karlovciach a Petrovaradínskej pevnosti. Sprievodcom ako vždy pri podobných príležitostiach aj tentoraz bol domáci farár Vladimír Obšust. Keďže počas družby bolo počuť i to, že Laliťania v činnosti novosadských Slovákov ako kantori, dozorcovia, predsedovia spolku a matiční aktivisti zanechali pozoruhodné stopy, treba počítať s tým, že sa spolupráca dvoch zborov bude i naďalej zveľaďovať.

J. Feldy

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs