Slnko a ruže

16.máj 2013

20cervenaJe to už tradícia, ktorá sa osvedčila: okolie Športovo-podnikateľského strediska Vojvodina v Novom Sade bolo zase pred týždňom najkrajšou časťou Nového Sadu. Pričinil sa o to ďalší pestrofarebný trh kvetov, o ktorom ťažko presne povedať, čo vlastne je to naj: ruža súťažila s muškátom, ľalia s nechtíkom, narcis s tulipánom… Je jasné, že po odkvitnutí krehkých poslov jari, ako sú snežienky, fialky či prvosienky, len teraz vlastne nastupuje ozajstná sezóna najúchvatnejších predstaviteľov rastlinnej ríše. Desiatky improvizovaných kvetinových predajných záhrad trefne dopĺňali stánky s inými jarnými potrebami, od kvetináčov po semiačka a priesady.

Nebolo ale vždy tak. Časy sa menia, akcie tiež. Jeden zo starších členov Hnutia zalesňovateľov Vojvodiny, ktorý v tú horúcu sobotu pri vchode na trh vítal návštevníkov reklamnými papierovými čiapkami, si na chvíľku zaspomínal: – Keď sme pred takým štvrťstoročím s týmto podujatím začínali, mnohí sa na nás dívali, ani keby sme z neba spadli…

Žiadna doba sa teda asi neobíde bez skeptikov: dnes niektorí rovnako reagujú, keď sa im pripomína, že nám je planéta riadne ohrozená, lebo sme degradovali mnohé prírodné zdroje, že sa zhoršili klimatické podmienky, že je základným predpokladom istejšej budúcnosti zodpovedné a racionálne využívanie energie.

20kakusyOkrem uvedomenia si nebezpečenstiev treba vedieť, že ekológii pomôžeme a spolu dokážeme veľa, napríklad plnším a cieľavedomým využívaním slnečnej energie. S týmto cieľom v jedenástich mestách Srbska od l. do 19. mája prebiehajú Európske solárne dni. Sú súčasťou celoeurópskej kampane, v rámci ktorej sa vlani uskutočnilo takmer 8 200 podujatí. Prvotriedny cieľ je podpora zvyšovania povedomia o obnoviteľných zdrojoch, najmä v súvislosti s fotovoltickou a solárnou energiou, ako i aktívne zapájanie verejnosti do aktivít popularizujúcich využívanie energie slnka. To znamená, že sa väčšinu májových dní vedú debaty o podobe energetickej politiky, sústredené na solárnu energiu, jej využitie a hlavné výhody.

Celkom pochopiteľné, keďže čistá slnečná energia môže vo veľkej miere riešiť naše terajšie a budúce energetické problémy. Veď Slnko je vlastne jadrovým reaktorom fungujúcim viac ako päť miliárd rokov. Len malá časť jeho žiarenia, ktoré prichádza na Zem, je neporovnateľne väčšia od všetkých terajších a budúcich potrieb ľudstva. V situácii, v akej sme, lebo  sme za posledné dve storočia strovili takmer všetky zásoby fosílnych palív, a to, čo máme, sotva vydrží do konca 21. storočia,  slnko sa javí ako takmer jediné východisko. Od neho síce i dnes pochádzajú všetky energie: geotermálna, vetra, vĺn… no podstatné je čosi iné: lepšie využívať existujúce a stále objavovať nové spôsoby účinného využívania jeho energie. Tým skôr, že nás je na planéte stále viac.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs