Slovenská a česká výstava v belehradskom Múzeu vedy a techniky

28.mar 2018

Slovenská a česká výstava v belehradskom Múzeu vedy a techniky

Predstavitelia VŠVU s pani veľvyslankyňou Dagmar Repčekovou

 Vyše sto osôb sa v utorok podvečer zišlo na vernisáží výstavy Korelácie – šperk – sklo – keramika, prebiehajúcej v belehradskom Múzeu vedy a techniky, usporiadanej k stému výročiu vzniku Československa.

Na začiatku slávnostného otvorenia sa prítomným prihovorila veľvyslankyňa Českej republiky v Srbsku pani Ivana Hlavsová. Podotkla, že ide o prvé spoločné, české a slovenské  podujatie  k uvedenému jubileu, usporiadané v Srbsku, ktorého obsah je daný i tým, že je Česko jedným z najznámejších výrobcov umeleckého a iných druhov skla vo svete.

Veľvyslankyne I. Hlavsová a D. Repčeková a riaditeľ múzea Rifat Kulenović

Po jej prívete sa slova ujala veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku pani Dagmar Repčeková. Podotkla, že jej pozornosť v prvom rade upútala skutočnosť, že všetky vystavené exponáty, hoci sú zo skla, porculánu a keramiky, sálajú akýmsi teplom, súladom, precíznosťou spracovania. Každý z nich vlastne rozpráva svoj príbeh. A v každom  vystavenom kúsku  zostalo i čosi z autora: tak jeho nadanie, ako i časť duše.

Slovenská a česká časť výstavy

Slovenskú časť výstavy, pozostávajúcej z dvoch paralelných súčastí,  pripravila Katedra úžitkového umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Výber prác možno označiť za reprezentatívnu vzorku katedrovej tvorby z posledných rokov. Majú

Bez vysokej teploty to nejde

v ňom vlastne miesto nielen šperky, ale i keramické úžitkové predmety, tiež nápojové sklo, vytvorené v limitovaných sériách. Česká časť v prvom rade pozostáva z tvorby štúdia Dechem, ktorého hlavným exponátom je sklárska pec v skutočnej veľkosti. Ako sa  uvádza v pozvánke, tam si návštevníci môžu od 28. marca do 1. apríla  vyskúšať  ako sa im darí fúkanie skla.

Slovenská časť nevšednej, v každom prípade tematicky, obsahovo a kvalitou zaujímavej výstavy, je pre verejnosť otvorená  do 18. apríla.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs