Snemovali kysáčski lovci

24.mar 2019

Snemovali kysáčski lovci

Členovia Poľovníckeho spolku Bažant v Kysáči včera snemovali. Ako to pri takýchto príležitostiach býva na výročné zasadnutie si pozvali i hostí. Medzi tými, čo na snemovanie prišli, boli lovci z Čeneja, Rumenky, Kulpína a zo Slankamenských Vinohradov, ako i početní predstavitelia kysáčskych spolkov a združení.

Na začiatku zasadnutia minútkou ticha vzdali poctu zosnulým členom: Michalovi Anušiakovi st., Michalovi Anušiakovi ml. a Jánovi Madackému.

Prítomných privítal predseda kysáčskych poľovníkov Jaroslav Mojžiš, ktorý bol aj v čele pracovného predsedníctva, prečítal správu o minuloročnej činnosti spolku a plány na bežný rok.

Napočítal všetky vlaňajšie aktivity, a na úvod spomenul účasť na prvomájovom turnaji v strieľaní do hlinených terčov v Kulpíne, ako i ekologické akcie, čiže sadenie nových remíz v Kysáči, užitočných nielen pre poľovníkov, ale aj ostatných občanov.

Jaroslav Mojžiš

V pokračovaní apeloval na občanov, aby nepálili trstinu, odpad a priekopy pretože koncom mája niekto zapálil lovecké jamy a tým im spôsobil škodu v hodnote 127 tisíc dinárov. V tom čase tam totiž sedelo 50 sliepok bažantov na vajíčkach, a všetky pohoreli.

Kysáčski lovci sa, ako vyplynulo zo slov predsedu spolku, zúčastnili aj na gastronomických podujatiach a niektoré i sami organizovali. Spomenul medziiným súťaž vo varení kotlíkovej fazule, tiež súťaž vo varení rybacieho kotlíka ako i účasť na súťaženiach vo varení loveckého paprikáša a v strieľaní do hlinených terčov na Predslávnosťových dňoch v Kulpíne, ako i Báčskom Maglići. Keď ide o odstrel hlinených terčov, zúčastnili sa aj na medzinárodnej súťaži v rámci Slovenských národných slávností v Petrovci.

Zo správy o vlaňajšej činnosti bolo počuť, že kysáčski lovci dbali aj o údržbu svojho domu a za pomoci miestnych organizácií starobných penzistov a invalidov práce ofarbili stoly, lavičky, kandelábre a ohradu.

V auguste v rámci Etno dňa Kysáča v spolupráci s občianskym združením Vrana zorganizovali súťaž vo varení jelenieho paprikáša a v pálení pálenky. S týmto podujatím, na ktorom sa zúčastnilo 26 tímov, mienia naďalej pokračovať.  Koncom roka v spolupráci s Miestnym spoločenstvom začali so zalesňovaním časti odpadových jám.

Tak ako každoročne, aj tentoraz mali finančné výdavky v dôsledku dopravných nehôd keď museli vynahrádzať škodu na autách poškodených zrazením jeleňov.

Ako predseda Mojžiš povedal, v tomto roku mienia pokračovať v sadení stromov a údržbou remíz ako i v nadväzovaní a udržiavaní priateľských kontaktov s ostatnými loveckými spolkami, ale i domácimi spolkami a združeniami.

Správca lovu Ján Agarský v správe o vlaňajšej činnosti medziiným spomenul, že do chotára vynášali chovu pre divinupúšťali bažanty, ktorých kúpili 250. Mali vyše 10 pracovných akcií, avšak nevyplnili turistickú kvótu, nuž si z tohto prameňa ani nezarobili.

Zo správy pokladníka Petka Vukovića sa prítomní na včerajšom snemovaní dozvedeli, že kysáčki lovci vlani nakladali prostriedkami vo výške 691 824 dinárov z čoho sa im zvýšilo 133 366 dinárov. Zo správy Dozornej rady, ktorú podal Vladimír Filko vyplynulo, že lovecký spolok, ktorý má 24 členov, dobre pracoval najmä vďaka vedeniu, ale i všetkým, čo ich podporovali.

Prednesené správy prítomní lovci jednoznačne schválili a v diskusii bolo počuť slová chvály na ich účet. Snemovanie sa skončilo pri loveckom paprikáši.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs