Doznel 3. Humanitárny divadelný víkend v Kovačici

24.mar 2019

Doznel 3. Humanitárny divadelný víkend v Kovačici

 

Divadelným predstavením Krátke jednoaktovky Vol.1, ktoré dnes večer predviedli domáci ochotníci, členovia Kolektívu Kreatívnych Amatérov (KOKRAM), doznel 3.ročník Humanitárneho divadelného víkendu. Za réžijnej palice a autora textu Dragana Karlečíka, v týchto jednoaktovkách, ktoré autor pomenoval X-krát nič, Anxieta figúr a Gombík, hlavné roly stvárňovaly tri mladé kovačické herečky ochotníčky Darina Čechová, Dušana Babincová a  Ivana Čížiková.

 

Včera na javisku kovačického domu kultúry sa milovníkom divadla predstavili herci Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci, ktorí vystúpili s divadelným predstavením Krásavica z Leenane autora Martina McDonagha a v réžii Richarda Sanitru.

Účinkovali: Svetlana Gašková, Daniela Legíňová Sabová, Ivan Sabolčki a Ivan Privizer. Dramaturgiu a úpravu mal na starosti Ján Chalupka a predstavenie viedla Miroslava Blažićová.

V prvý večer divadelnej akcie, ktorý sa uskutočnil v piatok 22. marca t.r., s divadelnou inscenáciou Dve vône ruže, autora Emília Karbalida a v réžii Fedora Popova, vystúpili ochotníčky Fedor Teatra v Padine Martina Tomášiková, Jana Galasová, Tiana Nemogová, Anastázia Ondríková a Magdalena Štaubová.

Zároveň toto divadelné predstavenie ako i vystúpenie hostiteľov tohto podujatia sledoval Miroslav Žužić, selektor tohtoročnej obecnej prehliadky divadelnej tvorby na území Obce Kovačica.

Sprievodnou akciou Humanitárneho divadelného víkendu, pod ktorý sa ako hlavný organizátor podpisuje KOKRAM v spolupráci s D.K. 3.októbra, bola predajná výstava umeleckých fotografiivýtvarných prác autorov Veljka Brankovića, Kristijana Cesnaka, Jeleny Bobićovej, Denisa Lisku, Jarmily Sabovej, Jarmily Cickovej, Maríny Jonášovej a Pavla Holúbeka z Kovačice, Marka Markova, Elenky Ďurišovej, Ivany Hlavčovej a Emy Dišpiterovej z Padiny a Nenada Stojkova z Crepaje.

Prostriedky z predaju vstupeniek na divadelné predstavenia a z obchodu umeleckých fotografii a obrazov budú odovzdané na ďalšie liečenie mladej zdravotne postihnutej Padinčanky Anny Hlavatej.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs